หอสมุด มธ. เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Gamification

หอสมุด มธ. ผนึกกำลัง Line Official Thailand เพจ Growth Game และสยามบอร์ดเกม ขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Gamification

 

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Game it up-TULIB Gamification ชวนตี้มาอัพเวล เปิดอัลติสู่โลกการเรียนรู้” โดยมี รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงาน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


          รศ.เกศินี เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่มีบทบาทในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ โดยสนับสนุนแนวทางการทำงานและการเรียนการสอน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาคมชาวธรรมศาสตร์ และขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด Digital Transformation โดยเปลี่ยนแปลง และยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพผ่านการนำแนวคิด Gamification มาเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสนุกสนานไปกับชีวิตประจำวันในการใช้หอสมุดฯ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการรับรู้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้ผู้ใช้บริการ มีทัศนคติที่เชิงบวกต่อหอสมุดฯ รวมถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์หอสมุดฯ ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

 

  

 

          “กิจกรรม Game it up-TULIB Gamification ชวนตี้มาอัพเวล เปิดอัลติสู่โลกการเรียนรู้ ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด Digital Transformation เป็นการยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพผ่านการนำแนวคิด Gamification เพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการ รวมทั้งปรับตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเท่าทันกับสังคม รวมถึงพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ควบคู่ไปกับการให้บริการพื้นที่หอสมุดฯ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา มีทรัพยากรสารสนเทศ บริการต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาคมธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาหอสมุดฯ ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ บริการต่าง ๆ ที่มีให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงพยายามสร้างการรับรู้โดยการร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันของผู้ใช้บริการ (User Engagement) ต่อหอสมุดฯ มากยิ่งขึ้น” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว

 

รศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำ TULIB Gamification และมอบรางวัล Top 3 จาก TULIB Gamification รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ “ให้การเรียนสนุกเหมือนการเล่นด้วย Gamification” โดย “ตรัง สุวรรณศิลป์” เจ้าของเพจเฟซบุ๊กเรื่องบอร์ดเกม ‘Beyond Board’ และ ‘Growth Game’ และผู้เขียนหนังสือ ‘Gamification เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม’ และ “ต่อยอด LINE OA ด้วยฟีเจอร์เด็ดเพื่องานบริการ” โดย “ชนกานต์ ชินชัชวาล” LINE Certified Coach ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/videos/522232029918446/