ชวนส่งผลงานเขียน ‘ประกวดเรื่องเล่า’ หัวข้อ ‘1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า’

ชวนส่งผลงานเขียน ‘ประกวดเรื่องเล่า’ หัวข้อ ‘1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า’

 

              “กองทุนพัฒนาสื่อฯ” ชวนเล่าขานตำนานท้องถิ่น ส่งผลงานร่วม “ประกวดเรื่องเล่า” หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ชิงรางวัลรวม 130,000 บ. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ –31 ธ.ค.65

 

              เพราะทุกที่... มีเรื่องเล่า

 

              กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนคุณมาเล่าขาน ตำนานท้องถิ่น กับกิจกรรมประกวดเรื่องเล่า ภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า”

 

              โดยถ่ายทอดผ่านงานเขียนได้ทุกรูปแบบ ทั้ง บทความ บทกลอน เพลงแหล่ หรือรูปแบบอื่นตามความถนัด

 

              ความยาว 3 – 5 หน้า กระดาษ A4 ลุ้น รางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

              ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565

 

              ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่ LINK) https://shorturl.asia/lw59s

              สามารถส่งผลงานได้ที่  Email : tmftelling@gmail.com

 

              #TMFTelling #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

              ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่ Website : https://www.thaimediafund.or.th/

              Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

              Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

 

 

 

              กติกาการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัคร

              ภายใต้ โครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง ภายใต้หัวข้อ “๑ อำเภอ ๑ เรื่องเล่า”

              โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

              1) กติกาการรับสมัครและคุณสมบัติ

              1. ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4 แต่ไม่เกิน 5

หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point

              2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคย

เผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อน

              3. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งอายุ วัย เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ผู้ส่งผลงานเล่า

เรื่องเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง เท่านั้น !!!

              4. เปิดรับสมัครเรื่องสั้นที่จะเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

              5. ผลงานเล่าเรื่องที่เข้ารอบจะถูกนำไปผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์รูปแบบหนังสือเสียง (Audio book) เผยแพร่

ใน Facebook และ YouTube ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อคัดรางวัล Popular

Vote

              6. ผลงานเล่าเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์

              7. คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้าย เดือนมีนาคม 2566

              8. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

              2) วิธีการส่งผลงานร่วมประกวด

              1. กรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วน

              2. ส่งทาง Email : tmftelling@gmail.com เท่านั้น !!! โดย เขียนหัวข้อ Email ว่า “ประกวดเล่าเรื่อง แล้ว

ตามด้วย ชื่อ - นามสกุล” (ตัวอย่าง : ประกวดเล่าเรื่อง นายนักเล่า ตำนานถิ่น)

 

              3) รางวัลการประกวด

              1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

              2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

              3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

              4. รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

              5. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

 


สแกนคิวอาร์โค้ด ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

//................

              CR : กระทรวงวัฒนธรรม

//................