‘วุฒิสภา’ ปลื้ม ผลศึกษา ‘การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม’

‘วุฒิสภา’ ปลื้ม ผลศึกษา ‘การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม’

 

              “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” นำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา “การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม” ที่ประชุมวุฒิฯ ชื่นชม ร่วมเสนอความเห็น

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ของวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ ได้ทำหน้าที่ผู้แทนนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม” ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

 

              ทั้งนี้ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ในที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นรายงานที่คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ได้พิจารณาแล้วเสร็จ โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รองประธานกรรมาธิการฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ และคณะทำงาน เป็นผู้นำเสนอรายงาน และชี้แจงตามลำดับ

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกวุฒิสภาหลายท่าน ได้ร่วมแสดงความชื่นชม พร้อมแสดงความคิดเห็น อภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น โดยหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

 

              สำหรับการนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว รวมทั้งการอภิปรายแสดงความ ใช้เวลาประมาณ 1.37 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้จาก “คลิปวีดีโอ” ด้านล่างนี้

 

 

 

//....................