ประกาศแล้ว! 16 เล่ม Longlist “กวีนิพนธ์” ซีไรต์ 2565

คณะกรรมการซีไรต์ 2565 ประกาศผล 16 เล่ม (Longlist) “กวีนิพนธ์” จากจำนวนส่งประกวด 75 เล่ม

           คณะกรรมการคัดเลือก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ได้พิจารณาหนังสือกวีนิพนธ์ จำนวน 75 เล่ม ที่ส่งเข้าประกวด  มีหนังสือกวีนิพนธ์ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก (Longlist) จำนวน 16 เล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือ ดังนี้