ก่อนจะเป็น “วันแม่” ให้บอก “รักแม่” ทุกวัน

ก่อนจะเป็น “วันแม่” ให้บอก “รักแม่” ทุกวัน

 

            ไม่เฉพาะ “ประเทศไทย” เท่านั้น ที่ให้ “ความสำคัญ” กับ “วันแม่” หากแต่ในหลายประเทศทั่วโลก ก็มีการกำหนดไว้เช่นกัน

 

              เช่นว่า “สหรัฐอเมริกา” , “ญี่ปุ่น” , “อินเดีย” , “จีน” และอีกหลายประเทศ กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม

 

              ขณะที่ “สหราชอาณาจักร” หรือ “อังกฤษ” กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่สี่ ของเดือนมีนาคม

 

              และอีกหลายประเทศ กำหนดการเฉลิมฉลองให้ “ความสำคัญ” กับ “วันแม่” ในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกกำหนดให้ “ความสำคัญ” เป็น “วันสตรีสากล”

 

 

 

              เหตุและผล ในการให้ “ความสำคัญ” กับ “วันแม่” ของแต่ละประเทศทั่วโลก มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

 

              ที่แตกต่างกันคือ “ที่มา” ของ “วัน” แต่ที่เหมือนกันคือ การ “ยกย่อง” และให้ “ความสำคัญ” กับ “แม่”

 

              นี่เช่นเดียวกันกับใน “ประเทศไทย”

 

              “วันแม่แห่งชาติ” (Mother’s Day) ของไทย ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

 

              โดยเริ่มกำหนดให้ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เป็น “วันแม่แห่งชาติ” เป็นปีแรก

 

              แต่เดิมนั้น “วันแม่ของชาติ” ได้กำหนดเป็นวันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นไปตาม “มติ ครม.” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493

 

              โดย “สำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ” ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “วันแม่” มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493

 

              การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวด “แม่ของชาติ” , การประกวด “คำขวัญวันแม่” เพื่อเป็นเกียรติแก่ “แม่” และเป็นการเพิ่ม “ความสำคัญ” ของงาน “วันแม่” ให้มีมากยิ่งขึ้น

 

              งาน “วันแม่” ถือเป็น “วันแม่ประจำปีของชาติ” ตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปมักเรียกกันว่า “วันแม่ของชาติ”

 

              ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลง “วันแม่” ใหม่

 

              โดยให้ถือว่า วันเสด็จพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ซึ่งก็คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันแม่แห่งชาติ”

 

              และให้ใช้ “ดอกมะลิ” เป็น “สัญลักษณ์” ของ “วันแม่” เนื่องจาก “ดอกมะลิ” เป็นไม้มงคล มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน

 

              ที่สำคัญคือ “ดอกมะลิ” ออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับ “ความรักบริสุทธิ์” ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย

 

              “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสำคัญ” ที่ลูก ๆ จะได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงบุญคุณ ของ “แม่” ผู้ให้กำเนิด

 

              แต่ “วันแม่” เพื่อบอกรักและแสดงความรักต่อแม่ ไม่ได้มีแค่วันนี้เพียงวันเดียว

 

            “วันแม่” มีได้ทุกวัน เพื่อ “บอกรัก” และ “แสดงความรัก” ต่อ “แม่” ได้ทุกวัน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................