LOVE MOM “วันแม่ทุกวัน”

LOVE MOM “วันแม่ทุกวัน”

 

              “ความรัก ไม่ต้องการแค่วันเดียว

              ความรัก ไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน

              ความรัก ไม่ต้องมีเวลาใด

              ความรัก ไม่ต้องใช้ให้ใครชี้”

 

              ข้างต้นนี้ เป็นเนื้อความส่วนหนึ่ง จากบทกวี “ความรัก” ของ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

 

              “ความหมาย” ของ “เนื้อความ” ตาม “บทกวี” ที่ว่านี้ ชัดแจ้งอย่างยิ่ง

 

              โดยเฉพาะเมื่อนำมาอธิบาย ในบริบทของ “วันสำคัญ” ต่าง ๆ

 

              ที่มีการกำหนดให้ “ความสำคัญ” ไว้ “หนึ่งวัน” ใน “หนึ่งปี”

 

 

 

              ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นับตั้งแต่วันเวลาในอดีต จวบจนถึงวันเวลาในปัจจุบัน “วิธีคิด” และ “วิธีปฏิบัติ” ต่อการให้ “ความสำคัญ” ไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ

 

              ยิ่งหวั่นเกรงว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะลด “คุณค่า” ลง ก็ยิ่งเพิ่มการกำหนด “วันสำคัญ” เพื่อเพิ่ม “คุณค่า”

 

              จริงอยู่ว่า ด้านหนึ่งเสมือนกับเป็นการให้ “ความสำคัญ” กับเรื่องนั้น ๆ

 

              แต่อีกด้านหนึ่ง ก็เสมือนกับยอมรับกลาย ๆ ว่า “ความสำคัญ” ในเรื่องนั้น ๆ มีลดลง กระทั่งต้องกำหนด “วันสำคัญ” เพื่อยกระดับ “ความสำคัญ”

 

              และยิ่งทำเช่นนั้น ก็ยิ่งทำให้ “ความสำคัญ” ของ “วันสำคัญ” ลด “ความสำคัญ” ลงไปทุกขณะ

 

            กระทั่งอาจเหลือเพียงแค่ “หนึ่งวัน” ใน “หนึ่งปี” เท่านั้น !

 

 

 

              เป็นความจริงว่า เราอาจรอให้ถึง “วันสำคัญ” เพื่อ “แสดงออก” ถึง “ความหมายพิเศษ” ต่อเรื่องนั้น ๆ เป็น “วาระพิเศษ” เพื่อมอบให้เฉพาะกับ “คนพิเศษ” ใน “วันพิเศษ”

 

              และเพื่อให้ “วันสำคัญ” นั้น ๆ มี “ความหมาย” และ “ความสำคัญ” อย่างพิเศษ ใน “วันสำคัญ” วันนั้น

 

              แน่นอนว่า นี่อาจเป็น “ความพิเศษ” ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ใน “วันสำคัญ” ที่มีแค่ “หนึ่งวัน” ใน “หนึ่งปี”

 

              แต่ “วันสำคัญ” มีแค่ “หนึ่งวัน” ใน “หนึ่งปี” เท่านั้นหรือ ?

 

              หรือความจริงแล้ว “วันสำคัญ” มีได้ทุกวัน โดยไม่ได้ต้องจำเพาะเจาะจง และต้องรอเวลาให้ถึงวันที่กำหนดไว้เพียงเท่านั้น

 

              “วันแม่” ก็เช่นเดียวกัน และการแสดง “ความรัก” ต่อ “แม่” ก็เช่นเดียวกัน

 

              “วันแม่” มีได้ทุกวัน และการแสดง “ความรัก” ต่อแม่ ก็ทำได้ทุกวัน เป็น “วันพิเศษ” และ “วันสำคัญ” ได้ทุกวัน

 

              นี่เพราะว่า

 

              “ความรัก ไม่ต้องการแค่วันเดียว

              ความรัก ไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน

             ความรัก ไม่ต้องมีเวลาใด

             ความรัก ไม่ต้องใช้ให้ใครชี้”

 

              LOVE MOM บอก “รักแม่” และบอกแม่ว่า “วันแม่” มีได้ทุกวัน !!!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................