ประกาศผลแล้ว!!! 'เรื่องสั้น - บทกวี' รางวัล 'พานแว่นฟ้า' ปี 65

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศผลรางวัล “พานแว่นฟ้า” 65 ชนะเลิศเรื่องสั้น “ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร” ของ วิญวิญญ์ และชนะเลิศบทกวี “ผีถ้วยแก้ว” ของ อร่าม อินพุ่ม

 

          นางพรพิศ  เพชรเจริญ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 พร้อมด้วย นายสกุล  บุณยทัต  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายอดุล  จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ) ปี 2551 และกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 แถลงข่าวผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ณ อาคารรัฐสภา โดยในปีนี้ เรื่องสั้น “ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร” ของวิญวิญญ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี “ผีถ้วยแก้ว” ของอร่าม อินพุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบทกวี    

 

 

          ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 844 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 331 ผลงาน และบทกวี จำนวน 513 ผลงาน ดำเนินการพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น 3 รอบ รอบแรก โดย คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง รอบที่ 2 โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือก และตัดสินรอบสุดท้าย โดย คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า

          ผลการตัดสินคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินมีดังนี้

          ประเภทเรื่องสั้น 

          รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร” โดย วิญวิญญ์

          รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คนหนึ่งยืน คนอื่นนั่ง”  โดย อุเทน  พรมแดงและผลงานเรื่อง “มูลไส้เดือน” โดย อินทร  อรพัน

          รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่  

          1.ผลงานเรื่อง “กระสุนนัดนั้น” โดย นรเศรษฐ์  ทับทิมทอง

          2. ผลงานเรื่อง “ไก่ที่หายไป” โดย รมณ  กมลนาวิน

          3.ผลงานเรื่อง “คนตัวสั่น” โดย จำปาขอม

          4.ผลงานเรื่อง “บนทางเดินของออร์ฟิอัส” โดย รตี  รติธรณ

          5. ผลงานเรื่อง “ปากกากบฏ” โดย ยุทธนา  ปัญญา

          6.ผลงานเรื่อง “เผ็ดกำลังพอดี” โดย พยุงศักดิ์  แบบอย่าง

          7. ผลงานเรื่อง “มุมมองภายใน” โดย วัฒน์  ยวงแก้ว

          8. ผลงานเรื่อง “เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” โดย ธารา  ศรีอนุรักษ์

          9. ผลงานเรื่อง “เรื่องขายหน้าของซีเนไฟล์” โดย สาโรช  แซ่ซึง

          10. ผลงานเรื่อง “อื่น ๆ อีกมากมาย” โดย มิ่งมนัสชน  จังหาร

 

          ประเภทบทกวี

          รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผีถ้วยแก้ว” โดย อร่าม  อินพุ่ม 

          รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชาดอกไม้-รหัสประเทศในสวนชีวิต” โดย คีตา  บารัตดายา และผลงานเรื่อง “เธอกับฉันนั้นคือเรา” โดย อภิชาติ  ดำดี

          รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

          1. ผลงานเรื่อง ความเงียบไม่ใช่สันติสุข” โดย ปริญญ์  สระปัญญา

          2. ผลงานเรื่อง “จิ๊กซอว์ประชาธิปไตย” โดย วิสวัน

          3. ผลงานเรื่อง จุดและเส้น โดย ปณิธิ  ภูศรีเทศ

          4. ผลงานเรื่อง โต๊ะอาหารที่ใหญ่กว่าบ้านทั้งหลังของเรา” โดย เฟืองเขียว  เกี้ยวบุหลัน

          5.ผลงานเรื่อง “ทัวร์ลงริซึม” โดย รังสิมันต์  จุลหริก

          6. ผลงานเรื่อง พานไหว้ครูห้อง ป.5” โดย กิติศักดิ์  ศรีแก้วบวร

          7. ผลงานเรื่อง “เพลงของพ่อ บทกวีของแม่” โดย นรเศรษฐ์  ทับทิมทอง

          8. ผลงานเรื่อง “เพื่อนเอ๋ย...เรายังอยู่ร่วมหมู่บ้าน” โดย พรชัย  แสนยะมูล

          9.ผลงานเรื่อง เลือดในเลือด (แว่วเสียงลมไร้ชื่อจากกูตูปาลอง)” โดย องอาจ  สิงห์สุวรรณ

          10. ผลงานเรื่อง “วันคลื่นโถมเททะเลคลั่ง” โดย เมษา  ภมรทรัพย์

 

 

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารการจัดงานพิธีมอบรางวัลทางเพจ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า” หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5491-2 ในวันและเวลาราชการ