สุดอาลัย ซอทิพย์ เสียงทอง “ครูเติม - เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ” ศิลปินแห่งชาติ

สวธ. แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ “ครูเติม - เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ” ครูดนตรีไทยผู้เชี่ยวชาญ “ซอด้วง” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2541 ณ วัดบางไผ่  พระอารามหลวง  จ.นนทบุรี

          นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางเบ็ญจรงค์  ธนโกเศศ  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)  พุทธศักราช  2541 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 19.00 น. ที่บ้านพักเลขที่ 437/377 บ้านแก้วิลล่า ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  สิริรวมอายุ 104 ปี  โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  เวลา 17.00 น. และมีกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 6 –10 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 3 วัดบางไผ่  พระอารามหลวง  ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้สำหรับบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา 100 วัน เป็นลำดับต่อไป ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

          นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2461 ที่กรุงเทพมหานคร เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ มีความถนัดเครื่องมือซอด้วงมากเป็นพิเศษ โดยได้รับสืบสานทางเพลงจากครูดนตรีไทยคนสำคัญ ๆ ในวงการดนตรีไทยจำนวนมาก อาทิ ครูไปล่ วนเขจร, ครูปลั่ง วนเขจร, ครูเชื้อ, ครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนดนตรีไทยกับเพลงสายหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพลงสายจางวางทั่วพาทยโกศล, มีความเชี่ยวชาญเพลงละครประเภทต่าง ๆ เพลงสำหรับบรรเลงการเชิดหุ่นกระบอกเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการละคร เพลงตับ เพลงเถา ฯลฯ ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยแก่สถาบันการศึกษาจำนวนมาก และที่ธนาคารกสิกรไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายการสอนซอด้วงแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศิลปินและครูซอด้วงที่สีซอได้อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสีซอที่มีฝีมือเป็นเลิศของแผ่นดินที่ยังมีชีวิตและยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนถึงปัจจุบัน

          นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช  2541

 

 

          ทั้งนี้ อาจารย์อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีประจำปี 2562 และอาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เผยแพร่ภาพและบทกวี อาลัย “ครูเติม - เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Anant Narkkong ดังนี้

 

ซอทิพย์ ลิบลอย ล่องสวรรค์

ประทับฝัน ประทับไว้ ในแหล่งหล้า

พญาโศก วิโยคสั่ง หลั่งน้ำตา

อาลัยรัก กราบลา ครูเบญจรงค์

 

ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ (ครูเติม) และครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์
เมื่อครั้งบันทึกงานเพลงอัลบั้ม
"ซอทิพย์ เสียงทอง Heavenly Fiddle & Golden Voice"
ณ ห้องบันทึกเสียงแฮนด์แอคมี 21 มิถุนายน พ.ศ.2542
ที่ระลึกในงานไหว้ครูภาควิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542