ความแตกต่างของ ‘โรคฝีดาษลิง’ กับ ‘โรคสุกใส’

ความแตกต่างของ ‘โรคฝีดาษลิง’ กับ ‘โรคสุกใส’

 

 

 

              #โรคฝีดาษลิง

              #โรคฝีดาษวานร

              #โรคสุกใส

              #กรมควบคุมโรค

              #กระทรวงสาธารณสุข

 

//.............

              CR : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

//.............