‘อพท.’ ชวน ‘ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์’ สร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่

‘อพท.’ ชวน ‘ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์’ สร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่

 

              “อพท.” ชวนเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ พร้อมเปิดตัวกิจกรรม “เสวนาออนไลน์” ผ่าน เพจ “DASTA Thailand” 8 ส.ค.65

 

              องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CT Thailand by DASTA) พร้อมรับชมและรับฟังเปิดตัวแบรนด์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ประกอบด้วย

 

              1.การเสวนา ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ แรงบันดาลใจ แรงบันดาลไทย” จากวิทยากรประสบการณ์ตรงคนท่องเที่ยว โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) , คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ , คุณชุติมา ณ น่าน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลในเวียง-หนองเต่า จังหวัดน่าน , คุณบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต หรือ เชฟบุ๊ค พิธีกรรายการ Food Work และนักเดินทางท่องเที่ยว

 

              2.การเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบกับเรื่องราวของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 พื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมพิมพ์พระสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมตอกลายหนังใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี และ กิจกรรมเขียงตั๋วเมือง จังหวัดน่าน

 

              3.กิจกรรมลุ้นชิงรางวัลของที่ระลึกจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ ผ้าคลุมลายป่าจากชุมชนบางกระเจ้า Local Sanook Box  หน้ากากผ้าทอชุมชน และกระดิ่งดินเผาจากสุโขทัย

 

 

 

              ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมเสวนาออนไลน์เปิดตัวแบรนด์ CT Thailand by DASTA ได้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทางช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ DASTA Thailand https://www.facebook.com/DASTATHAILAND ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

 

              ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

              เฟสบุ๊คแฟนเพจ DASTA Thailand https://www.facebook.com/DASTATHAILAND

              และ เพจ เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท. https://www.facebook.com/CBT.DASTA

 

              สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 023573580-7 ต่อ 309

 

              อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CT Thailand) Creative Tourism Thailand หรือ CT Thailand by DASTA เป็นแบรนด์ภายใต้องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ซึ่ง CT Thailand by DASTA เป็นแบรนด์ที่มาเติมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

 

              ทั้งนี้ อพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการสืบค้นคุณค่า (Value) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่า (Benefit) บนพื้นฐานแก่นแท้ของความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านการออกแบบประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ผ่านการลงมือทำ ได้สร้างสรรค์ผลงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความประทับใจและความผูกพัน ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน 

 

              การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะทำให้นักท่องเที่ยว ใช้เวลาอยู่ในชุมชนนานขึ้น มีโอกาสได้ซึมซับวิถีและจิตวิญญาณของชุมชนมากขึ้น ใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้น จึงนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชุมชน ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ อันจะช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างความภูมิใจในคุณค่าความเป็นไทยให้กับคนในชุมชนและผู้ที่มาท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

//......................