“ทางสายกลาง” สติ สมาธิ ปัญญา

“ทางสายกลาง” สติ สมาธิ ปัญญา

 

            “สติ” คือ ความตั้งมั่น “สมาธิ” คือ ความไม่ฟุ้งซ่าน “ปัญญา” คือ ความรู้ชัดเห็นชัด

 

            ข้างต้นนี้ เป็น “คำสอน” ใน “พระพุทธศาสนา” ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของ “ชีวิต” และ “สังคม”

 

              ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อใดก็ตาม ที่เกิด “ปัญหา” เราก็มักจะต้องแสวงหา “ที่พึ่งทางจิตใจ”

 

              และถ้ายิ่ง “ปัญหา” ที่ว่านั้น ยืดเยื้อและดำรงคงอยู่อย่างยาวนาน เราก็ยิ่งอ่อนแอ เคว้งคว้าง และต้องการ “สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ” มากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

              ในทาง “พระพุทธศาสนา” จึงมี “คำสอน” ให้มองถึงและเข้าใจถึง “เหตุ” ของ “ความทุกข์”

 

              เพื่อที่จะ “ดับทุกข์” ได้ที่ “ต้นตอ” ของมัน

 

 

 

              ต้องยอมรับความจริงที่ว่า ณ วันนี้ “โลก” และ “เรา” ต้องอยู่กับ “ความทุกข์” ที่แสดงตนในชื่อของ “โควิด-19” มายาวนานมากกว่า 2 ปีแล้ว

 

              “ความทุกข์” จาก “โควิด-19” ไม่สามารถดับลงได้โดยสิ้นเชิง

 

              เพราะทั้ง “โลก” และ “เรา” ยังคงไม่สามารถเอาชนะมันได้ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

 

              “โควิด-19” ยังดำรงคงอยู่ และไม่เพียงแค่ดำรงคงอยู่ หากแต่ยังส่ง “ผลกระทบ” เป็น “ลูกโซ่” ต่อทุกกลไกของสังคม โดยเฉพาะเมื่อทั้ง “โลก” และ “เรา” พยายามจะปิดล้อมมัน

 

              แต่ ณ วันนี้ ชัดเจนอย่างยิ่งว่า ทั้ง “โลก” และ “เรา” ต้องอยู่ร่วมกับ “โควิด-19”

 

            ณ วันนี้ หมดเวลาโดยสิ้นเชิง สำหรับ “การปิดล้อม” เพื่อ “ทำสงคราม” ที่ไม่สามารถรู้คำตอบที่แท้จริงได้เลยว่า จะสามารถเอาชนะมันได้จริง ๆ โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่

 

              นาทีนี้ ทั้ง “โลก” และ “เรา” จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเอาตัวเองออกจากวงล้อมของตัวเอง

 

              ถึงเวลาที่จะต้องอยู่ร่วมกันมัน เพื่อเผชิญหน้า และก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

 

              ที่ “โลก” และ “เรา” ต้องทำก็คือ “ดูแลตัวเอง - รับผิดชอบตัวเอง”

 

            ด้วย “สติ” คือ ความตั้งมั่น

 

            ด้วย “สมาธิ” คือ ความไม่ฟุ้งซ่าน

 

            และด้วย “ปัญญา” คือ ความรู้ชัดเห็นชัด

 

              ชัดเจนว่า ณ เวลานี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้ง “โลก” และ “เรา” ก็จำเป็นต้องเดินหน้าไปต่อให้สุดทาง

 

            ทว่า ! การเดินหน้าไปต่อให้สุดทางที่ว่านั้น จะต้องเป็นการเดินหน้าด้วย “สติ - สมาธิ - ปัญญา” ในแนวทางของ “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลาง”

 

              ชัดเจนว่า ต้องไม่ตึงเกินไป

 

              ชัดเจนว่า ต้องไม่หย่อนเกินไป

 

              ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็เพื่อ “การเดินหน้า” อย่าง “รู้เท่า” และ “รู้ทัน”

 

              และเพื่อที่จะสามารถบบรรลุ “เป้าหมาย” ของการ “ดับทุกข์” ในทุก ๆ “เหตุ” ได้อย่างแท้จริง

 

            ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนมี “คำตอบ” อยู่ที่ “โลก” และ “เรา” ทุกคน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//..........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//..........................