ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์

สสส.จัดกิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลสื่อมวลชนสานสัมพันธ์ครั้งที่ 9” ระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมืองกับทีมรวมสื่อมวลชน

 

 

          นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองร่วมกับโครงการการสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะไปสู่ภาคนโยบาย ภายใต้ สสส.จัดกิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอลสื่อมวลชนสานสัมพันธ์ครั้งที่ 9” ระหว่างทีมชมรมช่างภาพการเมืองกับทีมรวมสื่อมวลชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสามัคคีสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนสื่อมวลชนในวิชาชีพเดียวกัน จัดการแข่งขัน ณ สนาม VRN อารีนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี