ประกาศแล้ว !! ‘Shortlist’ พานแว่นฟ้า 2565

ประกาศแล้ว ‘Shortlist’ พานแว่นฟ้า 2565

 

ประกาศผล เรื่องสั้น 13 ผลงาน และบทกวี 13 ผลงาน รอบ “Shortlist” พานแว่นฟ้า 2565

  

//..................

              CR : รางวัลพานแว่นฟ้า

//..................