เชิญร่วมบุญ ‘ผ้าป่ามหากุศล’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 65

เชิญร่วมบุญ ‘ผ้าป่ามหากุศล’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 65

 

              “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565”

 

              “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคนพิการในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ เพราะการที่คนพิการมีงานทำ ไม่ใช่แค่ได้เงินค่าจ้าง แต่หมายถึง โอกาสเรียนต่อของลูกหลาน ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข สมาชิกในครอบครัวกินอิ่มนอนหลับ รวมไปถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า

 

 


 

              พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ มีกำหนดจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตา จาก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รับเป็น ประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส

 

              ท่านสามารถ บริจาคสมทบทุน แก่ “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนให้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดทักษะอาชีพต่าง ๆ แก่คนพิการได้มากขึ้น ผ่านแอปฯ ธนาคาร ที่ท่านใช้งานได้ง่าย ๆ โดย สแกน QR code e-Donation ในภาพ ระบบจะส่งข้อมูลการบริจาคเข้ากรมสรรพากรโดยตรงทันที ท่านจะได้ลดหย่อนภาษีและได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค

 

 

 

              หรือ บริจาคผ่านบัญชี ชื่อ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 209-1-05735-2 พร้อมส่งหลักฐานการบริจาคมาได้ทาง ID Line : @wiriya ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ท่านเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป

 

              มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1-5 ซ.อรุณอมรินทร์39 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

              - เบอร์โทรติดต่อ 02-886-1188 

              -  forallcenter.org https://bit.ly/3aC0rz0

              - google maps https://goo.gl/maps/FbtnLJwfzXyJLjvMA

 

              #มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ #มอบโอกาสให้คนพิการมีงานทำ #ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ #ผ้าป่า #บริจาค

 

//.................

              CR : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

//.................