เชิญร่วมกิจกรรม ‘เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์’

เชิญร่วมกิจกรรม เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์

 

              นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the soul เชิญร่วมกิจกรรม “เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์”วันเสาร์ที่ 23 ก.ค.65 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ

 

              “เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์”

 

              ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์ เพื่อให้เกิดการส่งต่อทางวัฒนธรรมให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่สำหรับความหลากหลายและเท่าเทียมของทุกคน

 

              ร่วมเสวนาโดย

 

              - อาจารย์อานันท์ นาคคง

              - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

              - อาจารย์อาคม ทองคงหาญ หรืออาจารย์ไก่ ศิลปินกลุ่มไททรงดำ

              - อาจารย์พงศพร อุปนิ หรืออาจารย์อ้น แคนเขียว

 

              *กิจกรรมภายใต้นิทรรศการเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ Sound of the soul

 

              วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

 

              ** กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น **

              * เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

 

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

            โทร. 02-214-6630 ต่อ 530

 

//..................