#รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจ !!

#รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจ !!

 

              สายบุญ พร้อมมั้ย !!BLOOD HERO ปี 3 #รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่ ร่วมปฏิบัติการให้โลหิต ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ วันนี้ –31 ก.ค.65 รับเหรียญที่ระลึก “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์”

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ BLOOD HERO ปี 3 ระหว่างวันที่ 1- 31 ก.ค.65 พร้อมรับเหรียญที่ระลึก “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 

 

              “สายบุญ พร้อมมั้ย... BLOOD HERO #รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่

 

              กายพร้อม ใจพร้อม ออกปฏิบัติการให้โลหิต ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ในโครงการ BLOOD HERO ปี 3

 

              ปลุกพลังฮีโร่ บริจาคโลหิต รับเหรียญที่ระลึก ‘บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์’

 

              เสริมมงคลชีวิตให้สุขภาพดี ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

 

 

 

              บริจาคโลหิตได้ที่...

 

              •ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

              •ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

              •หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)

              •โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ

              •โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

 

              เช็คสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการ คลิก https://shorturl.asia/PB3an

 

              #BLOODHEROปี3 #รวมพลังไทยสายเลือดฮีโร่

 

              คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

              คลิก https://bit.ly/2waeyr2

 

              ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต

              คลิก https://bit.ly/3c4yHRX  

 

              ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

              คลิก https://shorturl.asia/ucAFO

 

              ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)

              คลิก https://shorturl.asia/Oo5Hd

 

              หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย”

 

 

              “ประกาศ ...เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด...

 

              สารเสพติดและสารควบคุม

 

              สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น กัญชา กัญชง กระท่อม (ใช้เป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหาร เครื่องดื่ม)

 

              -กรณีใช้เป็นประจำ

              ตั้งแต่ 1 ครั้ง / สัปดาห์ขึ้นไป

              งด 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต

 

              -กรณีใช้เป็นครั้งคราว

              งด 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต

 

              หมายเหตุ : ในวันที่บริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการ มึนงง สับสน

 

              สารเสพติดชนิดกิน

              ต้องเลิกเสพแล้ว**เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมั่นใจว่าไม่กลับไปเสพอีก จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

 

              สารเสพติดชนิดฉีด

              งดบริจาคโลหิตถาวร แม้จะเลิกฉีดแล้วก็ตาม เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิตและมีผลต่อจิตประสาท

 

              การดื่มแอลกอฮอล์

             

              -ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว

              ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนและหลังบริจาคโลหิต

              หมายเหตุ : เนื่องจากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายขาดน้ำ อีกทั้งฟื้นตัว หลังการบริจาคช้ากว่าปกติ

 

              -ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

              ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต

              หมายเหตุ : อาจมีการทำงานของตับบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์ ออกจากโลหิตได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

 

              ------------------------------------

 

              คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

              คลิก https://bit.ly/2waeyr2

 

              ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต

              คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

 

              ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

              คลิก https://shorturl.asia/ucAFO

 

              ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)

              คลิก https://shorturl.asia/Oo5Hd

 

              หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย”

 

              -----------------------------------------

 

              Announcement: Blood Donation Criteria For Donors Exposed to Controlled Substances and Narcotics

              - Individuals exposed to substances that impact the nervous system such as cannabis, hemp, and krathom will need to refrain from consumption at least 7 days prior to donation, regardless of the purposes of the consumption. This requirement is for people using the said herbs regularly or at least once a week.

              - If you use the herbs occasionally, the grace period before donation is 24 hours.

              Note: You must not have any symptoms such as dizziness on the day of the donation.

              - For former addicts of narcotics who took drugs by swallowing/ingesting, you must have been sober for at least a year to be an eligible blood donor.

              - For former addicts of narcotics who took drugs intravenously, you are not eligible to give blood due to possible infections.

              - If you drink alcohol occasionally, please refrain from drinking at least 24 hours before and after donation.

              - If you are regular drinkers, you must stay clear of alcohol 7 days before donation. Alcohol consumption leads to irregular blood circulation, dehydration, and slow recovery. In addition, alcohol can cause liver damage and lead to complications more easily

 

//...................

              CR : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

//...................