รู้จัก ‘โรคฝีดาษลิง’ ฉบับ 5 ภาษา ป้องกันโรค ติดจาก ‘สัตว์’ สู่ ‘คน’

รู้จัก ‘โรคฝีดาษลิง’ ฉบับ 5 ภาษา ป้องกันโรค ติดจาก ‘สัตว์’ สู่ ‘คน’

 

              ชวน “ทุกคน” และ “แรงงานข้ามชาติ” รู้จัก “โรคฝีดาษลิง” ฉบับ 5 ภาษา ป้องกันโรค ติดจาก “สัตว์” สู่ “คน”

 

              #สสส #โรคฝีดาษลิง #แรงงานข้ามชาติ

 


//.................

              CR : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

//.................