ประกาศแล้ว “Longlist” พานแว่นฟ้า 2565

ประกาศผล เรื่องสั้น 25 ผลงาน และบทกวีการเมือง 32 ผลงาน รอบ Longlist พานแว่นฟ้า 2565 รับเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภา

 

 

 

 

 

CR : รางวัลพานแว่นฟ้า