ประกาศแล้ว Short List ‘กวีนิพนธ์’ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 รวม 7 เล่ม

ประกาศแล้ว Short List ‘กวีนิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 รวม 7 เล่ม

 

              บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน

 

              ในปี 2565 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน สำหรับประเภทกวีนิพนธ์มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 44 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือกวีนิพนธ์ 7 ผลงาน ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

 

              1. ความเจ็บปวดบนลวดลาย โดย จักริน สร้อยสูงเนิน

              2. จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

              3. ดวงตากวี โดย รินศรัทธา กาญจนวตี

              4. ดอย ฟ้า นา แม่ โดย วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

              5. นาฏกรรมจำนรรจ์ โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ

              6. ล้วนคือของขวัญบรรณาการ โดย สิริวตี

              7. สะพรั่งบานในสถานการณ์ไม่ปกติ โดย รังสิมันต์ จุลหริก

 

              ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ศกนี้

 

//................

              CR : https://7book.csrcpall.com/

//................