เตือน !! ‘กัญชา’ มีผลกระทบต่อ ‘สมองเด็ก’ อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้ !!

เตือน !!‘กัญชา’ มีผลกระทบต่อ ‘สมองเด็ก’ อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามใช้ !!

 

              ‘กรมการแพทย์’ เตือน “สารประกอบ”ในพืช “กัญชา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “THC” มีผลกระทบต่อ “สมองเด็ก” เกิดพิษเฉียบพลัน ส่งผลระยะยาว ย้ำ อายุน้อยกว่า 20 ปี ห้ามใช้

 

              สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ชวนรู้กัญชากับสมองเด็ก

 

              สารประกอบในพืชกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที เอช ซี (THC : tetrahydrocannabinol) มีผลกระทบต่อสมองเด็ก สามารถเกิดพิษเฉียบพลัน และส่งผลระยะยาว ทำให้เกิดการเสพติดได้ ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้นเป็นการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น

 

              ผู้ปกครองและเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา เช่น ขนม อาหาร อันอาจจะส่งผลให้มีอาการพิษเฉียบพลันได้

               สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

              ที่มา: คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (มกราคม 2564)

               สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) แนะนำ Official LINE “ห่วงใย” แชทบอทตอบคำถามด้านยาเสพติด

 

 

//..............

              CR : กรมการแพทย์

//..............