EARTH (EVERY) DAY เราช่วยโลก โลกช่วยเรา

EARTH (EVERY) DAY เราช่วยโลก โลกช่วยเรา

 

            ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ณ เวลานี้ “โลก” มี “สัญญาณอันตราย” อันเนื่องมาจาก “โลก” จะ “ร้อน” เกินกว่าที่จะ “ควบคุม” ได้

 

              และ “โลก” ที่ “ร้อน” ขึ้น จนเกินกว่าจะ “ควบคุม” ก็อาจส่งผลให้ “อารยธรรม” ของ “มนุษยชาติ”

 

              “ล่มสลาย” โดยไม่อาจหวนคืนกลับได้

 

              นี่เป็นผลจาก “การกระทำ” ของ “เรา” ที่ร่วมกัน “ทำร้าย” และ “ทำลายโลก” อย่างต่อเนื่อง

 

              นี่เป็นผลจากความพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างถึงที่สุด

 

              ในนาม “มนุษยชาติ” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การกระทำเช่นว่านี้ ส่งผลให้ “หายนะ” มารอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

 

              ทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดลอย ๆ หากแต่มีผลการศึกษายืนยันอย่างชัดแจ้ง

 

              โดยเฉพาะจากรายงาน เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2021 : ข้อมูลพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม”

 

              ของ “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ “ไอพีซีซี” (IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change) ของ “องค์การสหประชาชาติ” หรือ “ยูเอ็น”

 

              รายงานฉบับนี้ มีความยาวรวม 10,000 หน้า

 

              รายงานของ “ไอพีซีซี” ใน “ส่วนแรก” เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2021 โดยการส่งคำเตือน “สัญญาณอันตราย” จากภาวะ “โลกร้อน” เกินกว่าที่จะควบคุมได้

 

              ตามมาด้วย รายงาน “ส่วนที่ 2” เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 ชี้ให้เห็นว่า โลกที่ร้อนขึ้น อาจส่งผลให้ “อารยธรรมมนุษย์ล่มสลาย แบบไม่อาจหวนคืนกลับ”

 

              และล่าสุด รายงาน “ส่วนที่ 3” จำนวน 2,800 หน้า เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ปี 2022 ที่พยายามบอก “วิธีการ” อย่างเป็น “รูปธรรม” เพื่อให้โลกใบนี้ “สามารถอยู่อาศัยได้” ใน “อนาคต”

 

              แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ต้อง “เริ่มทำทันที” เพื่อหลีกเลี่ยง “หายนะ”

 

 

              ความจริงก็คือ วันนี้ “โลก” พยายามอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสียงดัง ๆ เพื่อบอกกับ “เรา” อย่างถึงที่สุด

 

            “โลก” ไม่ได้ต้องการทำร้ายและทำลาย “เรา” ตรงกันข้าม “โลก” พยายามจะ “สื่อสาร” กับ “เรา” เพื่อให้ “เรา” หยุดการทำร้ายและทำลาย “โลก”

 

              เสียก็แต่ว่า “เรา” ยังไม่ได้ยิน สิ่งที่ “โลก” กำลังบอกกับ “เรา”

 

              อาจบางที คงเป็นเพราะว่า “เรา” เอาแต่พูด ๆ ๆ ๆ และ พูด โดยไม่คิดที่จะหยุดสักครู่หนึ่ง เพื่อรับฟัง

 

              “เรา” ไม่ได้ยินเสียงของ “โลก”

 

              และ “เรา” ก็ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงของ “เรา” เอง

 

            วันนี้ “โลก” พยายามอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสียงดัง ๆ เพื่อบอกกับ “เรา” อย่างถึงที่สุดว่า ถึงเวลาที่ “เรา” ต้องร่วมกัน “เริ่มทำ” หลาย ๆ สิ่งที่ต้อง “ทำทันที”

 

              เพื่อหลีกเลี่ยง “หายนะ” ของ “มนุษยชาติ” ที่กำลังรอ “เรา” อยู่ ในอนาคตอันใกล้นี้

 

              ถึงเวลาที่ “เรา” ต้องร่วมกัน “ช่วยโลก” อย่างถึงที่สุด

 

            ถึงเวลาที่ “เรา” ต้อง “ช่วยโลก” อย่างถึงที่สุด เพื่อให้ “โลก” กลับมา “ช่วยเรา” อย่างถึงที่สุดเช่นกัน !!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//...........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//...........................