“คิด for คิดส์” ชวนส่งผลงานประกวดเล่าเรื่องชีวิตและความฝัน

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว เชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานการเขียนหรือสื่ออื่น ร่วมประกวดเล่าเรื่องชีวิตและความฝัน ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท ส่งผลงานได้ถึง 29 พ.ค. 65

        คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) ขอชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดเล่าเรื่องชีวิตและความฝันของคุณ ผ่านงานเขียนหรือสื่ออื่น ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท มูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2022

 

        คำชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ให้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเล่าเรื่องในหัวข้อ "ชีวิตและความฝันของเด็กและเยาวชนไทย 2022”
 • สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ เช่น งานเขียน ภาพ วีดีโอ หรือสื่ออื่น โดยผลงานต้องมีลักษณะตามรายละเอียดในข้อ 2-3
 • แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทอายุ ได้แก่ ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทอายุ 16-25 ปี
 • หมดเขตส่งผลงานในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลการประกวดในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2022 ทางเพจเฟสบุค คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
 • การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับการประกวดของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวถือเป็นที่สิ้นสุด

 

        รูปแบบผลงานส่งประกวดประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี

 • งานเขียน: งานเขียนภาษาไทยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เรียงความ จดหมาย และเรื่องสั้น ซึ่งมีความยาว 500-1,000 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 • ภาพ: ภาพวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายความละเอียดสูง ส่งเป็นไฟล์สกุล .png หรือ .jpg โดยต้องแนบคำอธิบายภาพภาษาไทย ความยาว 50-150 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 • วีดีโอ: วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องหรือแอนิเมชันความยาว 1-2 นาที ส่งเป็นไฟล์สกุล .mp4
 • สื่ออื่น: อาจแนบคำอธิบายผลงานภาษาไทย ความยาว 50-150 คำมาด้วย

 

        รูปแบบผลงานส่งประกวดประเภทอายุ 16-25 ปี

 • งานเขียน: งานเขียนภาษาไทยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เรียงความ จดหมาย และเรื่องสั้น ซึ่งมีความยาว 1,500-2,000 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 • ภาพ: ภาพวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายความละเอียดสูง ส่งเป็นไฟล์สกุล .png หรือ .jpg โดยต้องแนบคำอธิบายภาพภาษาไทย ความยาว 100-200 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 • วีดีโอ: วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องหรือแอนิเมชันความยาว 2-4 นาที ส่งเป็นไฟล์สกุล .mp4
 • สื่ออื่น: อาจแนบคำอธิบายผลงานภาษาไทย ความยาว 100-200 คำมาด้วย

 

        รางวัลการประกวด

        การประกวดแต่ละประเภทอายุจะมีการตัดสินให้รางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

        ลิขสิทธิ์และการใช้งานผลงานส่งประกวด

 • ผลงานส่งประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
 • ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวอาจพิจารณาเผยแพร่ผลงานส่งประกวดในสื่อของศูนย์ฯ สื่อของ 101 Public Policy Think Tank และเว็บไซต์ The101.world รวมถึงจะใช้ในการศึกษาชีวิต ปัญหา และความคาดหวังของเด็กและเยาวชนไทยใน ค.ศ. 2022

 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทางอีเมล: contact.101pub@gmail.com
 • ทางเฟซบุ๊ก: คิด for คิดส์ / ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

 

 

CR : คิด for คิดส์