อช.ภูหินร่องกล้า แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 65 รวม 2 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว 

          Facebook “ททท. สำนักงานพิษณุโลก” เผยแพร่ภาพและข้อมูลระบุว่า  

          “ประกาศปิด‼️การท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

          ...ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

          เพื่อให้ธรรมชาติได้มีการฟื้นตัวและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

          แล้วพบกันใหม่ 1 กรกฎาคม 2565 กับธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทร. 081-596 5977

          #อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 

 

CR : Facebook “ททท. สำนักงานพิษณุโลก