สุดยอด !! ไทย 1 ใน 5 ของโลก อนุบาล ‘เต่ามะเฟืองวัยอ่อน’ รอดเกิน 1 ปี !!

สุดยอด !! ไทย 1 ใน 5 ของโลก อนุบาล ‘เต่ามะเฟืองวัยอ่อน’ รอดเกิน 1 ปี !!

 

              “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ภูมิใจสุด ๆ “ไทย” สุดยอด ติด 1 ใน 5 ของโลก ประสบความสำเร็จในการอนุบาล “เต่ามะเฟืองวัยอ่อน” เกิน 1 ปี

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ระบุถึงความภาคภูมิใจที่ “ประเทศไทย” เป็น 1 ใน 5 ของโลก ที่ประสบความสำเร็จในการอนุบาล “เต่ามะเฟืองวัยอ่อน” สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลก และเป็นสัตว์สงวนของไทย โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 

 

              “สุดยอด ไทย 1 ใน 5 ของโลก ประสบความสำเร็จในการอนุบาลเต่ามะเฟืองวัยอ่อน

 

              เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลก (Critically endangered) และเป็นสัตว์สงวนของไทย ซึ่งเป็นเต่าน้ำลึก ต่างกับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่น ที่ผ่านมาไม่สามารถอนุบาลเป็นเวลานานได้ เนื่องจากจะว่ายชนบ่อเลี้ยงจนติดเชื้อและเสียชีวิต

 

              จากเอกสารทางวิชาการมีเพียงแค่ 4 ประเทศ เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเต่ามะเฟืองเกิน 1 ปี ได้แก่ ศรีลังกา อเมริกา ฝรั่งเศส และ แคนาดา

 

              และที่สำคัญในปี 2565 ขอประกาศว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 5 ของโลกที่ทำสำเร็จแล้ว ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

 

              ผลพลอยได้จากโครงการทดลองอนุบาลเต่ามะเฟืองในครั้งนี้ ยังมีอีกหลายประการ ได้แก่

 

              (1) ความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์แมงกะพรุนหนังลายจุด และแมงกะพรุนลอดช่อง

              (2) การสร้างระบบเลี้ยงสำหรับลูกเต่ามะเฟือง โดยเฉพาะคอกป้องกันไม่ให้เต่าเกิดบาดแผล

              และ (3) งานวิจัยในการอนุบาลเต่ามะเฟือง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เล่ม

 

              สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการอนุบาลเต่ามะเฟืองในครั้งนี้”

 


//.................

              CR : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

//.................