การเคหะฯ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นพนักงาน

การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 9 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เปิด รับสมัครถึง 5 เม.ย. 65

          การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง http://job.nha.co.th ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ 0 2351 6369 และ 0 2351 6239 ในวันและเวลาราชการ