2 เมษายน ‘วันออทิสติกโลก’

2 เมษายน ‘วันออทิสติกโลก’

 

              เราเคยสังเกตอาการเด็ก ๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือไม่ ? เผย “สัญญาณ” อาจเป็นอาการเริ่มแรก ของ ‘โรคออทิสติก’ ระบุ ช่วยให้ดีขึ้นได้ โดยอาศัยพ่อแม่ ทีมผู้รักษาดูแล เพื่อให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

 

              “เราเคยสังเกตอาการเด็ก ๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือไม่ ?

 

              ไม่สบตา เรียกชื่อไม่สนใจหันมอง หน้าตาเฉยเมย ไม่ยิ้มตอบหรือหัวเราะ ไม่ชอบให้อุ้ม ไม่แสดงท่าทีเรียกร้องความสนใจใดใด ค่อนข้างเงียบไม่ส่งเสียง และมักจะกระตุ้นตัวเองเป็นระยะ เช่น หมุนตัว โยกตัว เขย่งเท้า สะบัดมือ เล่นมือเล่นเสียงเป็นต้น เราอย่านิ่งนอนใจว่าไม่เป็นอะไร อาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของ ‘โรคออทิสติก’

 

              อาการออทิสติก เราสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้โดยอาศัยจากพ่อแม่ ทีมผู้รักษาดูแลเด็กออทิสติก เช่น คุณหมอ นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา หรือคุณครูศึกษาพิเศษ พัฒนาทักษะสื่อสารและสังคมเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

              ยิ่งเราเข้าใจในตัวเด็กออทิสติกมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะช่วยทำให้เข้าสู่สังคมได้มากขึ้นเท่านั้น

 

              2 เมษายน วันออทิสติกโลก

              World Autism Awareness Day

              #โรคออทิสติก

              #WorldAutismAwarenessDay

 

 

 

              สัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึง 'โรคออทิสติก' ความผิดปกติทางด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงการสื่อสาร

 

              -ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกชื่อหรือเมื่อมีคนมาคุยด้วย

              -ไม่มีคำพูดที่มีความหมายก่อนอายุ 18 เดือน

              -ไม่มองตามเมื่อชี้ชวนให้ดูสิ่งน่าสนใจ

              -ไม่มองหน้าไม่สบตา

              -สนใจวัตถุสิ่งของมากกว่าผู้คน

              -มีภาษาตนเองหรือภาษาต่างดาว

              -ชอบเล่นคนเดียวแยกตัว

              -มีสีหน้าเฉยเมยไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า

              -ไม่ชอบการสัมผัสการกอดหรืออุ้ม

 

              นอกจากนี้... ยังมีความผิดปกติของพฤติกรรม เด็กมักมีความผิดปกติทางพฤติกรรมในลักษณะพฤติกรรมซ้ำเช่น เดินเขย่าเท้า สะบัดมือ หมุนตัว พฤติกรรมหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมาก เช่น การมองของหมุน การเล่นล้อรถ

 

              #โรคออทิสติก

              #ASD

              #WorldAutismAwarenessDay”

 

//..........

              CR : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

//..........