HAPPINESS !!! ความสุขส่งความสุข

HAPPINESS !!! ความสุขส่งความสุข

 

“ความสุข” เป็น “เป้าหมายพื้นฐาน” ของ “มนุษย์” ในการ “ดำรงชีวิต”

 

ทุกคนต้องการ “ความสุข” และทุกคนก็ไม่ต้องการ “ความทุกข์”

 

         ความจริงนี่เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เรื่องง่าย ๆ เช่นนี้ กลับเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่ทำความเข้าใจ กับนิยามของคำว่า “ความสุข” อย่างแท้จริง

 

         ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ความสุข” เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิต

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ความสุข” เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

 

ทว่า ! ท่ามกลางสภาพสังคมของการแก่งแย่ง แข่งขัน ช่วงชิง ชิงดีชิงเด่น และ ฯลฯ โดยอ้างอิงดัชนีชี้วัดสถานะ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม

 

ผนวกเข้ากับแรงกดดันรอบด้าน ที่ประเดประดังเข้ามา พร้อม ๆ กับสารพัดปัญหาที่เลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง

 

“ความสุข” ก็ยิ่งไกลห่างออกไปทุกขณะ

 

 

เราต้องการ “ความสุข” แต่เรากลับมองข้าม “ความสุข”

 

เราต้องการ “ความสุข” แต่เรากลับลืมที่จะหา “ความสุข” ให้กับตัวเรา

 

และเราก็ลืมมอง “ความสุข” ของคนรอบข้าง รวมทั้งยังลืมคิดถึงการ “มอบความสุข” ให้แก่คนอื่น ๆ ในสังคม

             

เราลืมไปว่า ด้านตรงข้ามของ “ความทุกข์” ก็คือ “ความสุข”

 

เรายิ่งมี “ความทุกข์” เราก็ยิ่งเพิ่ม “ความทุกข์” แทนที่จะลดทอน “ความทุกข์” โดยการแสวงหา “ความสุข”

             

นี่อาจเป็นเพราะ “มาตรวัด” ของ “ความสุข” ที่ใช้เศรษฐกิจหรือความร่ำรวยทางวัตถุ มาเป็นตัวตัดสิน

             

ซึ่งต่างกับประเทศ “ภูฏาน” ที่เป็นประเทศที่มี “ความสุข” มากที่สุดในโลก

 

และติดอับดับ 1 ในการวัดความรุ่งเรืองของชาติ และความสำเร็จทางสังคม หรือ “ดัชนีมวลรวมความสุข” (Gross National Happiness Index) ที่ให้ความสำคัญกับองค์รวมของจิตใจที่ดีของประชาชนและชุมชน มากกว่าวัตถุ

             

แนวทาง “ความสุข” ของ ประเทศ “ภูฏาน” ได้รับการยอมรับ จาก “สหประชาชาติ” และที่ประชุมของ “สหประชาชาติ” ก็ได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2555

 

กำหนดให้วันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็น “วันความสุขสากล” (The International Day of Happiness)

 

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ทุกคนร่วมเฉลิมฉลอง และตระหนักถึง “ความสุข” อันเป็น “เป้าหมายพื้นฐาน” ของ “มนุษยชน” รวมถึง “แรงบันดาลใจ” ในการใช้ชีวิต

 

         

    

 

ความจริงก็คือ “ความทุกข์” ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือหลีกพ้น

             

โดยเฉพาะกับโลกวันนี้ ที่เต็มไปด้วยสารพัดสารพัน “ความทุกข์” ในห้วงเวลาปัจจุบัน

 

แต่ก็เป็นความจริงเช่นกัน ที่เราสามารถรับมือกับ “ความทุกข์” ได้ โดยการเพิ่มพื้นที่ของ “ความสุข” ไปทดแทน

 

ที่สำคัญก็คือ ต้องรู้จัก “ความทุกข์” จึงรู้จัก “ความสุข”

 

ที่สำคัญก็คือ ต้อง “รู้เหตุแห่งความทุกข์” จึง “รู้ผลแห่งความสุข”

             

และที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องทำตัวเองให้มี “ความสุข” และพร้อมที่จะ “ส่งมอบความสุข” ให้กับผู้อื่นด้วย

             

“ความสุข” เป็นเรื่องง่าย ๆ ถ้าเราไม่ทำให้ “ความสุข” เป็นเรื่องยาก

           

ที่เหลือก็แค่ทำตัวเองให้ “มีความสุข” และ “ส่งมอบความสุข” ให้กันและกัน !!!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//......................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//......................