เปิดบ้าน “อุปอินทร์” เชิญชวนเยี่ยมชมผลงาน “ศิลปินในราชสำนัก”

สวธ. เปิดบ้าน “นางลาวัณย์ อุปอินทร์”  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 2559 เชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมผลงาน “ศิลปินในราชสำนัก” ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ 

          นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาตินางลาวัณย์ อุปอินทร์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช  2559  ณ บ้านเลขที่ 8 ซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสาน พัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของสุนทรียภาพทางด้านจิตรกรรมและทัศนศิลป์ จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในรากเหง้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมงาน ภายใต้มาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด

 

 

          นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นทั้งศิลปินและนักวิชาการ และที่ยิ่งกว่านั้น คือ เป็นครู อันเป็นอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่ได้รับมาจากท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ทำให้อาจารย์ลาวัณย์ฯ มุ่งมั่นทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจที่จะถ่ายทอดความรู้และความคิดทางศิลปะ อย่างเรียบง่าย งดงาม ลึกซึ้ง ให้แก่ศิษย์มาตลอดทั้งชีวิต ควบคู่กับสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และนำเสนอผ่านนิทรรศการสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจวบจนปัจจุบัน

 

 

          “ในวันนี้อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ก็ยังมิได้ลืมอุดมการณ์ความเป็นครู จึงได้ริเริ่มให้ House of Upa-In เป็นพื้นที่เรียนรู้บ่มเพาะเด็กและเยาวชนได้ศึกษา และตระหนักในคุณค่าของสุนทรียภาพทางด้านจิตรกรรมและทัศนศิลป์ ก่อเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างจริงจัง เพื่อให้เติบใหญ่ไปเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงต่อไป” ประธานรัฐสภาฯ กล่าว

 

 

          ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการสืบสาน พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ นางลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2559 และส่งเสริมบ้านศิลปินแห่งชาติที่มีความพร้อมให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่จะสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนจนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจและภาคภูมิใจในรากเหง้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงการยกระดับบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและระดับนานาชาติต่อไป

 

 

          ขณะที่ นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยเฉพาะบ้านศิลปินแห่งชาติเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ภูมิปัญญา และเป็นสถานที่ที่สร้างผลงานอันล้ำค่า สมควรที่จะสนับสนุน เผยแพร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติสู่เด็กและเยาวชนได้สืบสานมรดกภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไป

 

 

          อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์” ปัจจุบันอายุ 87 ปี เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2478 เป็นศิลปินหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2559 และเป็นบัณฑิตหญิงคนแรกที่จบปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยฝีมือ ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ผลงานของอาจารย์จึงเข้าสายพระเนตรกลายเป็น “ศิลปินในราชสำนัก” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ถวายงานเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์พระบรมวาศานุวงศ์ ในหลายสถานที่ รวมถึงเขียนภาพประดับในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์

 

 

          House of Upa-In เป็นบ้านของครอบครัวศิลปินผู้มีฝีมือเจนจัดคนสำคัญของไทย นั้นคือ อาจารย์สมโภชน์ อุปอินทร์ ศิลปินไทยต้นแบบศิลปะแนวคิวบิสม์ (Cubism) ผู้ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังเหลือไว้อุดมการณ์ ร่วมไว้กับคู่ชีวิตอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นบ้านที่ริเริ่มจากเก็บเล็กผสมน้อยทุกหยาดเหงื่อล้วนมาจากผลงานศิลปะทุกชิ้นที่ศิลปินทั้ง 2 ท่าน รังสรรค์ไว้ หลังแต่งงานตลอดระยะเวลา 9 ปี ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีรสนิยมด้านดีไซน์สีขาวสวยงาม สะอาดตาดู ดูทันสมัย สามารถเข้ากันได้กับทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้จะผ่านล่วงเลยเวลามากว่า 40 ปีแล้วก็ตาม มีลักษณะที่โดดเด่นภายในคือ มีสวนเขียวสะอาดตาไว้สำหรับพัก มีสตูดิโอวาดภาพสำหรับรังสรรค์ และมีสตูดิโอฟังเพลงสำหรับสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่มีส่วนสำคัญทำให้เกิดผลงานที่โดดเด่นหลากหลายชิ้น จึงกล่าวได้ว่า House of Upa-In เป็นบ้านศิลปิน เปรียบเสมือนธรรมชาติช่วยรังสรรค์แรงบันดาลใจ จนเกิดเป็นสุทรียภาพที่แสดงบนผลงานนับชิ้นมากมายทั้งรูปเขียน ประติมากรรม และอื่นๆ อีกมากมายจวบจนปัจจุบัน

 

 

 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้ด้านศิลปะ ณ House of Upa-In (บ้านอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์) เลขที่ 8 ซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 465  3926 หรือ Facebook : House of Upa-In และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th , เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม