เปิดคำอธิบายกรณีไทยร่วมลงมติประณามรัสเซียในที่ประชุม UN

กต. เผยแพร่คำอธิบายการลงคะแนนเสียงของประเทศไทย สนับสนุนการประณามรัสเซียที่ใช้กำลังทหารบุกยูเครน พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้กำลัง และถอนกองกำลังออกจากยูเครนโดยทันที

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ประเทศไทยร่วมลงมติสนับสนุนการประณามรัสเซีย ต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 11 (11th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly) โดยมีชาติสมาชิก เห็นชอบรวม 141 เสียง คัดค้าน 5 เสียง และงดออกเสียง 35 เสียง 

          กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ภาพและข้อความผ่าน Twitter “กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand” (@MFAThai) กรณีการร่วมลงมติประณามรัสเซียในที่ประชุม UN โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          คำอธิบายการลงคะแนนเสียงของประเทศไทย โดยนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๑๑ (11th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

 

 

 

          พร้อมกันนั้นยังได้เผยแพร่ ถ้อยแถลงนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๑๑ (11th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ดังนี้

 


 

 

CR : Twitter “กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand (@MFAThai)