แจ้งการบำเพ็ญกุศล พร้อมประวัติ ศิลปินแห่งชาติ “เศรษฐา ศิระฉายา”

สวธ. แจ้งการบำเพ็ญกุศล พร้อมเผยแพร่ประวัติ ตำนานนักร้องดังวงดิอิมพอสซิเบิ้ลส์ “เศรษฐา ศิระฉายา” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ.2554 

           นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า วงการเพลงไทยสากลใจสลาย เมื่อได้รับแจ้งข่าวว่า นายเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช 2554 ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.41 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริรวมอายุ 77 ปี โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่21 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล 100 วัน และสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

 

 

           อธิบดี สวธ. เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ นอกจากดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ แล้ว ยังมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

 

 

           ประวัติโดยสังเขป เศรษฐา ศิระฉายาเกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2487 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา  เป็นคนที่ขยันเรียนรู้ดนตรีด้วยตนเอง โดยอยู่กับวงดนตรีหลายคณะมาตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยความมีมานะและมีพรสวรรค์ในด้านดนตรี จึงสามารถเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเริ่มอาชีพรับจ้างเล่นดนตรีตามต่างจังหวัดและสถานเริงรมย์ที่มีทหารอเมริกันเป็นลูกค้าสมัยสงครามเวียดนาม เรื่อยมาจนชำนาญขึ้นเป็นลำดับ

 

 

           เศรษฐา ได้ร่วมกับเพื่อนตั้งวงดนตรีหลุยส์กีต้าร์เกิร์ล แล้วตั้งวงดนตรีดิอิมพอสซิเบิ้ลส์ เล่นดนตรีแนวเพลงไทยร้องประสานเสียงเป็นวงแรกและมีคนฟังมากที่สุด นายเศรษฐาทำหน้าที่หัวหน้าวงและนักร้องนำ นำวงดนตรีออกแสดงตามต่างจังหวัดทั่วประเทศและแสดงประจำที่เพลินจิตอาเขต กรุงเทพฯ ได้รับความนิยมมาก ได้เข้าร่วมแข่งขันสงตรีสตริงคอมโบ จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศถึง 3 ปีซ้อน และร่วมงานกับครูเพลงหลายท่าน ผลิตงานบันทึกแผ่นเสียงหลายชุด มีเพลงยอดเยี่ยม เช่น เป็นไปไม่ได้ หมื่นไมล์แค่ใจเอื้อม ไปตามดวง ประสบความสำเร็จเมื่อร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องโทน และอีกหลายเรื่องต่อมา จากนั้นได้ไปเล่นดนตรีประจำที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นที่นิยมนานกว่าหนึ่งปี ได้รับรางวัล Golden Boy Awards ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับวงดนตรีที่สามารถทำสถิติ Break Record ทำเงินได้มากที่สุด และเป็นวงดนตรีสร้างตำนานยุคบุกเบิก ทั้งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่วงดนตรีรุ่นต่อมาอย่างมากมาย

 

 

           นอกจากนั้น ยังมีความสามารถด้านการแสดง การกำกับภาพยนตร์ ละครเวที ละครโทรทัศน์ เป็นพิธีกรระดับชาติที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัททีวีสแควร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ประสบความสำเร็จสูงสุดและได้รางวัลมากมายในทุกสาขา เช่น ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทาน ในฐานะนักแสดงสนับสนุนชายยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่อง ฝ้ายแกมแพร รางวัลเมขลา ในฐานะพิธีกรชายยอดเยี่ยม รายการมาตามนัด รางวัลเมขลา สาขาละครพื้นบ้านดีเด่น เรื่องพระอภัยมณี รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ฯลฯ

 

 

           ผลงานทั้งหลายที่ เศรษฐา ศิระฉายา ได้สร้างสรรค์ไว้มีคุณค่าและมีความโดดเด่นแสดงถึงความเป็นศิลปินที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะด้านดนตรีและการแสดง ได้อุทิศตนในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย มีผลงานที่มีคุณูปการยิ่งต่อสังคมไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช 2554