“World Expo” เชื่อมโยง “สมดุล” มุ่งสู่ “ความยั่งยืน”

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีแนวโน้มคลี่คลายในไปทิศทางที่ดีขึ้น หลายประเทศจึงเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง โดยมีบทเรียนครั้งสำคัญของมนุษยชาติเป็น “ร่องรอย” ให้ตระหนักในแนวทางการพัฒนามากยิ่งขึ้น

“งาน World Expo 2020 กำลังจัดขึ้น ณ ดูไบ ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ งานเริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม 2564 และจะมีไปจนถึง มีนาคม 2565 เป็นการนำเสนอนิทรรศการในช่วงเวลาสั้นๆ ทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition, BIE)  

World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่มีเรื่องราว แนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มานำเสนออวดสายตาคนทั่วโลก ให้เห็นความยิ่งใหญ่จากอดีต ถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงสู่อนาคต

แนวคิดการจัดงานครั้งนี้คือ Connecting Minds, Creating the Future หรือ “เชื่อมโยงความคิด ลิขิตอนาคต”  โดยประกอบไปด้วยสามธีม คือ “โอกาส” (Opportunities) “ความยั่งยืน” (Sustainability) และ “การเคลื่อนที่/ความคล่องตัว” (Mobility)

ทุกประเทศประชันกันออกแบบ “ศาลานิทรรศการ” (Pavilion) ไม่ให้น้อยหน้า ทั้งตัวอาคารภายนอกและการตกแต่งภายใน นำเสนอและบอกเล่าเรื่องราว แนวทาง วิถี และนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนของประเทศตนเองกันสุดพลัง

หลายประเทศยักษ์ใหญ่ อาทิ สหราชอาณาจักร อิสราเอล เยอรมนี สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพ ต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสูงมาก ด้วยรูปแบบที่สะดุดตาโดดเด่น

ทั้งยังนำเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ สอดแทรกประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเข้าไปอย่างแยบยล

บางศาลานิทรรศการ มีคนยอมยืนต่อแถวนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อจะเข้าไปเยี่ยมชมแนวคิดและตัวอย่าง Sustainovation ของประเทศนั้นๆ เพียงไม่กี่นาที

ภาพที่ปรากฏล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ “ความสมดุล” ของ โลกหรือสิ่งแวดล้อม (Planet) คนหรือสังคม (People) และกำไรหรือเศรษฐกิจ (Profit)

Sustainovation” นับเป็นกุญแจสำคัญที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานิทรรศการของทุกประเทศ ในการไขโจทย์เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์ ต่อยอด และพัฒนา 

World Expo สะท้อนให้เห็นถึง “แนวโน้มของสังคมและวิถีนวัตกรรมของโลก” ที่กำลังปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ “นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน”

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ 

//.........................