Sustainovation นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คำว่า “Sustainability” หรือ “ความยั่งยืน”  และ “Innovation” หรือ “นวัตกรรม” ถูกหยิบยกมาใช้หลากหลายบริบท ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

แม้ว่า “ความยั่งยืน” และ “นวัตกรรม” เคยเป็นเรื่องแปลกใหม่เมื่อหลายปีก่อน ทว่าปัจจุบันถือเป็นเรื่องคุ้นชินของทุกวงการ แม้จะให้ความสำคัญแตกต่างกันไปก็ตาม

ก่อนหน้านี้ “ความยั่งยืน” และ “นวัตกรรม” เป็น “แนวคิด” ที่หลายคนอาจจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ถึงขนาดปรามาสว่าเป็นเรื่องฉาบฉวยที่ทำเพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์เท่านั้น

แต่ปัจจุบัน “ธรรมชาติ” ได้แสดงออกให้เห็นเชิงประจักษ์แล้วว่า “ความยั่งยืน” และ “นวัตกรรม” จำเป็นต้องดำเนินไปด้วยกัน และ “มนุษยชาติ” จะอยู่รอดได้ จำต้องลงมือทำร่วมกันอย่างจริงจัง

เมื่อเราแสวงหา “นวัตกรรม” แต่ไม่คำนึงถึง “ความยั่งยืน” เราอาจได้เพียงสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดใหม่ที่คล้ายการจุดพลุ ตื่นตาตื่นใจเพียงชั่วคราวแล้ววูบวับดับหายไป

ในขณะเดียวกัน เมื่อเรามุ่งหน้าสู่ “ความยั่งยืน” แต่ไม่มี “นวัตกรรม” เราอาจเหลือเพียงเศษซากของอดีตที่พยายามโอบกอดกันไว้อย่างหวงแหน แต่ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก

นั่นจึงเป็นที่มาของการพยายามผลักดัน Sustainovation” ซึ่งหากตีความตรงตัว ก็คือการนำเอา Sustainability” หรือ “ความยั่งยืน” มาผนวกรวมกับ “Innovation” ซึ่งหมายถึง “นวัตกรรม”

 

 

แม้ว่า Sustainovation” จะยังไม่มีศัพท์บัญญัติอย่างเป็นทางการ แต่อาจจะแปลโดยความได้ว่า “นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน” หมายถึง แนวทาง วิถี วิธีปฎิบัติ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และมุ่งเน้นสู่การสร้างความยั่งยืน

เมื่อกล่าวถึง “ความยั่งยืน” อย่างสมบูรณ์แบบ “นวัตกรรม” จำต้องสอดคล้องกับแนวคิด “ไตรกัปปิยะ” หรือ Triple Bottom Line (3BL) ของ John Elkington

นั่นคือต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการ คือ โลกหรือสิ่งแวดล้อม (Planet) คนหรือสังคม (People) และกำไรหรือเศรษฐกิจ (Profit) จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ทุกวันนี้ Sustainovation” ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการก่อสร้างและการจัดการอาคาร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบที่ล้ำยุคโดยพุ่งเป้าไปที่การมุ่งสู่ “อนาคต”

 

ตัวอย่าง “นวัตกรรม” เหล่านี้ อาจฟังแล้วดูเป็นเรื่อง “ธรรมดา” แต่ความธรรมดาที่ว่า ล้วนแล้วแต่คำนึงถึง “ธรรมชาติ” อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ “ความยั่งยืน” และเป็น “Sustainovation” อย่างแท้จริง

 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................