สพฐ. แถลงข่าวหนังสือดีเด่น 2565

หนังสือดีเด่น 2565 “ความเจ็บปวดบนลวดลาย” ของ “จักริน สร้อยสูงเนิน” คว้ากวีนิพนธ์ดีเด่น, “รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู” ของ “สุมาตร ภูลายยาว” นวนิยายดีเด่น ขณะที่ “เดฟั่นฯ” ของ “ศิริวร แก้วกาญจน์” คว้าชมเชย ส่วนรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น โดย “เรื่องคุณเล่า” ของ “จำลอง ฝั่งชลจิตร” ได้ชมเชย

          ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 มีหนังสือได้รับรางวัล 49 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ได้แก่

 

          รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ

                    เรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก : อิทธิพล คติความเชื่อ และความหมายสถาปัตยกรรม ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ

                    เรื่อง คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

          ❖ หนังสือนวนิยาย

                    เรื่อง รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู ประพันธ์โดย สุมาตร ภูลายยาว ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

          ❖ หนังสือกวีนิพนธ์

                    เรื่อง ความเจ็บปวดบนลวดลาย ประพันธ์โดย จักริน สร้อยสูงเนิน ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

          ❖ หนังสือรวมเรื่องสั้น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          ❖ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 -- 5 ปี

                    เรื่อง ตุ๊กตาของลูก ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับสถาบันราชานุกูล และ ธนาคารจิตอาสา

          ❖ หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 -11 ปี

                    ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต ประพันธ์โดย ติณณา ตริยานนท์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

                    ประเภทสารคดี เรื่อง เป็นคนไทยทั้งที ประพันธ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ; จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน)

          ❖ หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 - 18 ปี

                    ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เฒ่าแสน ประพันธ์โดย ไพศาล ประหา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด

                    ประเภทสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 

                    ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

          ❖ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

                    การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

                    การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

                    การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          ❖ หนังสือสวยงาม

                    ประเภททั่วไป เรื่อง สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ณรงค์ สุวรรณรงค์

                    ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ใครนะสัตว์เลี้ยงแสนรัก ประพันธ์โดย กุลวรากร เอกอัครากุล ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด

 

          รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังนี้

 

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 1 เรื่อง

                    1) รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด ประพันธ์โดย แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย ; จัดพิมพ์โดย SOOK Publishing

 

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง

                    1) นัยตำนานพระธาตุพนม ประพันธ์โดย ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี และ ดร. เพลิงสุริยเทพ รามางกูร ณ โคตะปุระ ; จัดพิมพ์โดย ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

                    2) ราชบพิธมิตรธรรม FRIENDSHIP BEYOND TIME ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ; จัดพิมพ์โดย สาละพิมพการ

                    3) ส่องลายคราม : สืบหาจีนกรุงศรีฯ ประพันธ์โดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

 

 

          ❖ หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มี 3 เรื่อง

                    1) กว่าจะถึงคองโก ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย เกษศิรินทร์ ซิกเกิ้ล

                    2) ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประพันธ์โดย ปริวัฒน์ จันทร ; จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)

                    3) ไม่ใช่ที่ของเรา ประพันธ์โดย แพท พาวเวอร์แพท ; จัดพิมพ์โดย amarin ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

          ❖ หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง

                    1) เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ; จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์

                    2) วินาทีไร้น้ำหนัก ประพันธ์โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

                    3) อโศกสาง ประพันธ์โดย ปราปต์ ; จัดพิมพ์โดย แพรวสำนักพิมพ์ ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

          ❖ หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง

                    1) กวีนิพนธ์ไม่เคยตาย ประพันธ์และจัดพิมพ์ โดย อภิชาติ ดำดี

                    2) กวีวัจนะ บนเส้นทางที่ย่างก้าว ประพันธ์โดย สุปาณี พัดทอง ; จัดพิมพ์โดย Artbook

                    3) กวีนิพนธ์ ผลึกฝันรางวัลชีวิต ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

 

          ❖ หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง

                    1) บ้านที่กลับไม่ได้ ประพันธ์โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา

                    2) เรื่องคุณเล่า ประพันธ์โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร; จัดพิมพ์โดย แมวบ้านสำนักพิมพ์

                    3) เสือเทพเจ้า ประพันธ์โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หยาดแสงรุ้ง

 

          ❖ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง

                    1) ครอบครัวสัตว์โลก ประพันธ์โดย นานานัน ; จัดพิมพ์โดย บริษัท เอ็ดเท็ค ฟอร์ คิดส์ จำกัด

                    2) ความจำยาวของปู่ขี้ลืม ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

                    3) ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

 

          ❖ หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

                    - ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัล

                    - ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง

                    1) ความลับจากธรรมชาติ ประพันธ์โดย ณัฐชญา ปาละนันท์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์คิดส์

 

          ❖ หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

 

                    - ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง

                    1) เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน ประพันธ์โดย อกาลิน ; จัดพิมพ์โดย สปริงบุ๊กส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

                    2) มามุดโลก ประพันธ์โดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

                    3) 'ไอโกะ' แปลว่าความรัก ประพันธ์โดย ไอโกะ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

 

                    - ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง

                    1) Home is Cool. โฮมสคูล คูลจริงป่าว? ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ณราดา ดิษยบุตร

 

                    - ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง

                    1) กวีนิพนธ์ มงคลชีวิต ประพันธ์โดย สัญญา รุจิมิตร ; จัดพิมพ์โดย นางเสียงพิณ เตมียสถิต

                    2) ท่องไปในวันเวลา ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย อภิชาติ ดำดี

                    3) รวมกวีนิพนธ์ เพลงรักจากตักแม่ ประพันธ์โดย วัชระ บุญทานัง ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เลิศวลี

 

          หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

 

                    - ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง

                    1) พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน ประพันธ์โดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา ; จัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

                    2) วันนี้คือวันตายของเจ้า ! HAVE A GOOD DIE ประพันธ์โดย PPONG ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

                    3) วิ่ง...สู่ชีวิตใหม่ RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เรืองศักดิ์ ดวงพลา และสุดใจ พรมเกิด ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา และแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

                    - ประเภทสำหรับเด็ก มี 2 เรื่อง

                    1) ตำนานมหัศจรรย์ตะวันตก ประพันธ์โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

                    2) ผีเมียนมา ประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

                    - ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัล

 

          หนังสือสวยงาม

 

                    - ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง

                    1) จดหมายเหตุงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประพันธ์โดย นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ ; จัดพิมพ์โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

                    2) ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน ประพันธ์โดย ศรัณย์ ทองปาน ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)

                    3) วัดบุปผาราม ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ และ วีรยา บัวประดิษฐ์ จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                    - ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง

                    1) ความจำยาวของปู่ขี้ลืม ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

                    2) ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

                    3) เป็นคนไทยทั้งที ประพันธ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ; จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

(บ้านเรียนน้ำริน)

 

 

 

CR : OBEC Channel