เปิดรับแล้ว !! ‘เรื่องสั้น - บทกวี’ รางวัล ‘พานแว่นฟ้า’ ปี 65

เปิดรับแล้ว !! ‘เรื่องสั้น - บทกวีรางวัล พานแว่นฟ้าปี 65

 

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2565 เปิดรับผลงาน “เรื่องสั้น - บทกวี” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 เม.ย.65

 

เปิดรับสมัครแล้ว !!

 

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

 

ตั้งแต่บัดนี้ ~ 6 เม.ย. 2565

 

ประกาศผล สิงหาคม 2565

 

ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากประธานรัฐสภา รวมรางวัลกว่า 700,000 บาท

 

เรื่องสั้น และบทกวีการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย”

 

#เรื่องสั้น - ขนาดความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ เอ 4 - หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

 

ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)

 

#บทกวี - ถ้าเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท - ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ - พิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

 

1 คนส่งประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

 

โดยผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

 

โทร 0 2242 5900 ต่อ 5492-94 ในวันและเวลาราชการ

 

#รางวัลพานแว่นฟ้า

 

สืบสาน สร้างสรรค์ วรรณกรรมการเมือง”

 

//...................

              CR : รางวัลพานแว่นฟ้า

//...................