‘7 สิ่ง’ ที่คุณสามารถทำได้ เพื่อปกป้องธรรมชาติของคุณ !!

‘7 สิ่ง ที่คุณสามารถทำได้ เพื่อปกป้องธรรมชาติของคุณ !!

 

You can help : รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่ปกป้องโลกมากที่สุด แต่เราทุกคนก็มีส่วนในการร่วมปกป้องโลกได้

 

จากเหตุการณ์น้ำท่วม คลื่นความร้อน ไฟไหม้ และผลกระทบอื่นๆ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในปี 2564 ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะไปกว่านี้อีกแล้ว ที่พวกเราแต่ละคนจะเริ่มมีส่วนร่วมทำหน้าที่ปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในละแวกบ้านและชุมชนของเรา

 

ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) “เราทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต” และ “สนับสนุนการแก้ปัญหาที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้” หากจะควบคุมอุณหภูมิที่สูงขึ้นและลดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วภายในปี 2050

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่แค่บริษัทขนาดใหญ่และฝ่ายบริหารระดับประเทศที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น พลเมืองทุกคนของทุกประเทศในโลกต้องมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วย

 

บางอย่างอาจฟังดูยากในการเริ่มต้น แต่เราได้จัดทำรายการสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ (โดยสังเขป) เพื่อช่วยธรรมชาติและสัตว์ป่าในละแวกของคุณ

  

 

1.ลดของเสีย

 

ดังคำกล่าวที่ว่า “หยดน้ำเล็กๆ ทำให้เกิดมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่” แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าการลดของเสียเป็นปัญหาสำหรับบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (และแน่นอนว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง) เราทุกคนก็สามารถทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของเราได้ด้วยการทำงานอย่างจริงจังเพื่อลดของเสียในชีวิตส่วนตัวและชีวิตประจำวัน

 

ทุกปีมีพลาสติกมากกว่า 8 ล้านตันถูกทิ้งในมหาสมุทรของเรา และผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายในปี 2050 จะมีขยะพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทร

 

ของใช้ประจำวัน เช่น ถุงพลาสติก ถ้วยแบบใช้แล้วทิ้ง หลอดดูดน้ำ และขวดพลาสติกล้วนมีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้

 

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประมาณ 60 % ของพลาสติกมากกว่า 8.3 พันล้านตันที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1950 ได้สิ้นสุดลงในหลุมฝังกลบหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

จุดเริ่มต้นที่ดีคือ การทำความเข้าใจข้อมูล แล้วมาระบุปริมาณขยะที่ตัวเรามีส่วนรับผิดชอบและหาทางลดปริมาณขยะ เช่น ลดการใช้แก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้ง

 

แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ก็มีความสำคัญในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรา

 

 

2.นำสิ่งของที่เป็นพลาสติกมาใช้ซ้ำให้มากที่สุด

 

วิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการเริ่มลดขยะพลาสติกของคุณ คือการใช้ถุงผ้าฝ้ายสำหรับช็อปปิ้งและทำธุระ วิธีนี้จะทำให้คุณพึ่งพาถุงพลาสติกน้อยลง รวมไปถึงการนำถุงพลาสติกที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้ใหม่

 

คุณยังสามารถเลือกใช้ขวดแก้วหรือขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้ รวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันในภาชนะที่มีลักษณะเหมือนทัปเปอร์แวร์

 

ตามบริบท ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยทิ้งพลาสติกประมาณ 84 กก. ต่อปี และเมื่อคุณคูณมันด้วยประชากรสหรัฐฯ นั่นเป็นพลาสติกจำนวนมาก ! การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดขยะพลาสติกและช่วยปกป้องและรักษาพื้นที่รอบตัวเราให้สะอาดในที่สุด

 


 

3.รีไซเคิลทุกอย่าง

 

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมักนำกลับมารีไซเคิลได้ ตั้งแต่ภาชนะพลาสติก กระดาษ และอลูมิเนียม หรือหากเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการส่งไปร้านรีไซเคิลในละแวกของคุณ

 

วิธีนี้คุณสามารถช่วยลดปริมาณของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซจากเตาเผาขยะ

 

เมื่อเรารีไซเคิล เราช่วยป้องกันมลพิษโดยการลดความจำเป็นในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดผลกระทบต่อระบบความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติอีกด้วย

 


 

4.ปลูกต้นไม้

 

ต้นไม้ช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ช่วยตกแต่งพื้นที่รอบ ๆ ตัวเราให้สวยงาม ให้ความร่มรื่น ป้องกันการพังทลายของดิน

 

ป่าฝนทั่วโลกกำลังหายไปในอัตราประมาณ 13 ล้านเฮกตาร์ต่อปี ตามรายงานของคณะกรรมาธิการยุโรป แม้ว่าจะครอบคลุมเพียง 6 % ของพื้นผิวโลกก็ตาม การปลูกต้นไม้และพืชชนิดอื่น ๆ จะช่วยให้ธรรมชาติฟื้นตัวจากการสูญเสียอย่างรวดเร็วและทำลายล้างได้

 


 

5.พูดคุยเกี่ยวกับวิธีปกป้องสิ่งแวดล้อมของคุณ

 

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้คนอื่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คือ การพูดถึงเรื่องนี้

 

ภายในกลุ่มโซเชียลและบนโซเชียลมีเดียของคุณ การพูดถึงสิ่งที่คุณทำเพื่อปกป้องธรรมชาติในละแวกของคุณจะช่วยให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

 


 

6.ทำงานอาสาสมัคร

 

ในขณะที่นักเคลื่อนไหว องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาอนาคตโลกของเรา แต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ การลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดที่ต้องการการสนับสนุนจากทุกส่วน

 

คุณสามารถเริ่มด้วยการออกไปเก็บขยะในละแวกบ้าน เข้าชมรมทำสวน อาสาทำงานให้กับองค์กรและนักเคลื่อนไหวที่ไม่แสวงหากำไรที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมในทุกวิถีทางที่คุณทำได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือเวลาของคุณ

 

พวกเขาต้องการการสนับสนุนจากผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 


 

7.บริจาค

 

ตามรายงานของธนาคารโลก โลกจำเป็นต้องลงทุนประมาณ 90 ล้านล้านดอลลาร์ในโครงการริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐานภายในปี 2050 หากเราต้องการทำให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโลกจะไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

 

ในขณะที่เงินทุนจำนวนมากจำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยผู้นำระดับโลก คุณยังสามารถบริจาคได้ให้กับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่นหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องโลก

 

ไม่มีอะไรเล็กเกินไปเพราะองค์กรและนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนทั้งหมดที่พวกเขาจะได้รับสำหรับงานที่สำคัญอย่างเหลือเชื่อที่พวกเขาทำ

 

ในบางบริบท คุณสามารถบริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์ หรือแม้แต่สิ่งของในครัวเรือนและเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป เพื่อที่จะทำให้ข้าวของเหล่านั้นไม่กลายเป็นขยะ

 

การทำเช่นนี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ยังได้ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เปราะบางที่สุดในชุมชนของเราด้วย

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่และสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (คลิกที่ LINK)

 

https://www.seub.or.th/support/donate/thai-qr-code/

 

//..............

              CR : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

//..............