“ความสุข” สร้างได้ ด้วยตัวเราเอง

“ความสุข” สร้างได้ ด้วยตัวเราเอง

 

ความสุข” แม้ว่า จะไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้อย่างเป็น “รูปธรรม” แต่ทุกคนสามารถรับรู้ได้

 

ว่าไปแล้ว “ความสุข” อาจไม่มีนิยามความหมายแบบตายตัว เพราะระดับขั้นของ “ความสุข” ของแต่ละคน ก็จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน

 

กระนั้น ก็ยังมี “ความรู้สึกร่วม” ที่เป็นเสมือน “ดัชนี” บ่งชี้ถึง “ความสุข”

 

เช่น ความสบายกาย ความสบายใจ ความรื่นรมย์ ความอิ่มเอมใจ

 

หรือถ้าจะสรุปเอาตามคำกล่าวที่มีการบอกเล่ากันสืบต่อกันมาว่า “ความสุข” อยู่ที่ “ใจ” ก็คงไม่ผิดนัก

 

 

“นักจิตวิทยา” เชื่อว่า “ความสุข” ก็คือ “ความพอใจ” ในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

 

และ “ความสุข” ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น ก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเรา โดยวิธีการง่าย ๆ อาทิ

 

1.พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี จิตมักจะอยู่ไม่เป็นสุข จะคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หรือมองหาข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอ

 

2.มองโลกในแง่ดี มีความคิดในเชิงบวก เพราะเมื่อคิดถึงแต่เรื่องดี ๆ คิดบวก จิตใจก็ปลอดโปร่งแจ่มใส

 

3.ฝึกการให้อยู่เสมอ เพราะเมื่อเราให้สิ่งที่มีไป ความรู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจ ก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ เป็นการฝึกตัวเอง ให้รู้จักเสียสละ ลดความอยากได้ อยากมี

 

4.ทำในสิ่งที่รัก เพราะการได้ทำในสิ่งที่รัก จะทำให้เรามีความสุข มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามา ก็จะไม่ย่อท้อ

 

5.ดูแลสุขภาพตัวเอง หมายถึงการดูแลสุขภาพให้ครบทุกมิติ คือทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

             

6.ให้รางวัลกับตัวเอง ผ่อนคลายตัวเอง จัดสรรเวลาไปสังสรรค์กับครอบครัว เพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง หรือซื้อของขวัญให้กับตัวเอง หรือหาเวลาไปพักร้อน เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง

             

ความจริงแล้ว การ “สร้างความสุข” ให้กับตัวเราเอง ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป เพราะ “ความสุข” เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง

             

ทุก ๆ คนสามารถ “เติมเต็มความสุข” ให้กับ “ชีวิต” ได้ทุกเวลา

             

ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ว่า เราจะ “เลือกทำ” หรือ “เลือกไม่ทำ” อะไร ให้กับ “ชีวิต” ของเราเอง

 

อย่าลืมว่า “ความสุข” คือ “ห้วงเวลา” ของ “ปัจจุบัน” ดังนั้น สิ่งที่ควรต้องใคร่ครวญก็คือ การ “ทำปัจจุบัน” ให้ดีที่สุด เพื่อ “สร้างความสุข” ให้กับตัวเราเองได้มากที่สุด

 

และที่สำคัญก็คือ “หัวใจ” ของการ “สร้างความสุข” ให้กับตัวเราเอง

 

หนึ่งคือ ต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง ต้องรักและเชื่อมั่นในตัวเองว่า มีดีพอสำหรับตัวเราเอง

 

หนึ่งคือ ต้องมองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่ที่สวยงาม อย่าเอาแต่คิดถึงเรื่องร้าย ๆ หรือเอาแต่มองว่า คนอื่นไม่ดีไปเสียหมด

             

และอีกหนึ่งคือ มี “ความหวัง” อยู่เสมอ เพราะ “ความหวัง” เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ให้มีเป้าหมาย และมีความเพียรพยายาม

 

“ความหวัง” หรือ “ความใฝ่ฝัน” เป็นอีกหนึ่ง “ยาวิเศษ” ที่จะช่วย “สร้างความสุข” ให้กับเรา

             

อย่าลืมว่า HAPPYINESS IS ALL AROUND !!!

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................