เชิญชวน ประกวดภาพถ่าย ‘หัวลำโพง In Your Eyes’

เชิญชวน ประกวดภาพถ่าย หัวลำโพง In Your Eyes’

 

“รฟท.” ร่วมกับ “ส.ถ่ายภาพฯ” จัด “ประกวดภาพถ่าย” โครงการ “Hua Lamphong In Your Eyes” หัวข้อ “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -26 ธ.ค.64 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)

 

         กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens”

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Hua Lamphong In Your Eyes” ในหัวข้อ “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” ชิงรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ และทรงคุณค่า เพื่อรวบรวมบทบันทึกอีกหน้าของสถานีรถไฟที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมบทบันทึกอีกหน้าของสถานีรถไฟที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หัวลำโพง In Your Eyes” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนคนไทยสู่ความห่วงใยของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สำหรับผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะคัดเลือกเพื่อนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 – วันที่ 26 ธันวาคม 2564 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)

 

หัวข้อการเข้าประกวด

Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

         ประชาชนคนไทยทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัด เพศ อายุ

 

รางวัล

         -รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

-รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

-รองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

-ชมเชย 20 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ / ประกาศผลการตัดสิน

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง http://www.rpst.or.th/hualamphong/ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 – วันที่ 26 ธันวาคม 2564 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง http://www.rpst.or.th/

 

จัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

         ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565

สถานที่ : สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

 

สอบถามเพิ่มเติม :

         rpst.info@gmail.com หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690

 

กติกา

         1.ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 15 ภาพ

2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

4.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ยกเว้นภาพถ่ายจาก Drone

5.ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

6.ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี“ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)

7.ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)

8.ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels

9.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

10.สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

11.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด

12.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

13.ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพรวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

14.หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

15.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม / ส่งภาพ :

http://www.rpst.or.th/hualamphong/

 

สอบถามเพิ่มเติม :

rpst.info@gmail.com หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690

 

//..................

              CR : สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

//..................