ชวนประกวดภาพถ่าย ‘อ่างทอง วิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ’

ชวนประกวดภาพถ่าย อ่างทอง วิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ

 

โครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ” เชิญชวนร่วมส่ง “ภาพถ่าย” เข้าร่วมการประกวดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดรับผลงานถึงวันที่ 15 ธ.ค.นี้

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวนให้ร่วมส่ง “ภาพถ่าย” เพื่อเข้าร่วมการประกวด ภายใต้หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 

ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ (คลิกที่ LINK)

 

https://bit.ly/3DxxXPr

 

พร้อมแนบรูปที่ต้องการส่งเข้าประกวด (ไฟล์สกุล .jpg) ส่งมาได้ที่

 

ส่งมาที่ Email : angthongphoto@gmail.com

 

-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง แต่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

 

-ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

 

-ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ

             

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 

1.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)

 

2.กรณีใช้โดรนถ่ายภาพกรุณาแนบใบอนุญาตการบินแนบมาพร้อมใบสมัครด้วย

 

3.การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบสกุล .jpg ความละเอียดด้านยาวและกว้างของภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซล และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ไม่ใส่ลายน้ำ หรือเว้นขอบภาพ

 

4.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้

 

5.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

 

6.ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานภาพถ่าย ส่งได้ไม่เกิน 10 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 

7.ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในปี 2564 เท่านั้น

 

8.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด

 

9.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

 

10.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

#อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ

 

#wellbeing_angthong

 


นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” ณ บริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 

//...............

              CR : โครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ”

//...............