รู้จัก “บ้านเคหะสุขประชา” ใน 5 นาที

บ้านเคหะสุขประชาคืออะไร? ตั้งอยู่ที่ไหน? ใครจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้บ้าง ไปพบกับคำตอบได้ภายใน 5 นาที