Thai way กลับสู่รากเหง้ายั่งยืน

Thai way กลับสู่รากเหง้ายั่งยืน

 

            “มนุษยชาติ” พยายามอย่างสุดชีวิต ที่จะเอาชนะ “ธรรมชาติ” ในทุกวิถีทาง ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราเก่งกว่า ฉลาดกว่า และน่าจะเอาชนะได้ทุกเรื่อง

 

              “เรา” ทั้งหลาย จึงร่วมกัน “ทำร้าย” และ “ทำลาย” เพื่อบรรลุ “เป้าหมาย” แห่ง “ชัยชนะ”

 

              บทสรุป ก็คือ “โลก” ณ วันนี้ เสียหายยับเยินจนยากแก่การกอบกู้คืนกลับมา

 

            “เรา” และ “โลก” ต่าง “พ่ายแพ้” อย่างสิ้นเชิง โดยไม่อาจปฏิเสธ “ความรับผิดชอบ” ต่อสิ่งที่ “เรา” ได้กระทำต่อ “โลก” และต่อ “ธรรมชาติ” ที่เป็นอยู่

 

              ความจริงก็คือ “มนุษยชาติ” ไม่ได้เก่งกว่า ไม่ได้ฉลาดกว่า และไม่สามารถเอาชนะได้ทุกเรื่อง

 

              ปรากฏการณ์ “โลกร้อน” คือ “คำตอบ”

 

              ปรากฏการณ์ “โรคระบาด” เช่น “โควิด-19 คือ “คำตอบ”

 

และอีกหลาย ๆ ปรากฏการณ์ที่เป็น “คำตอบ” อันสะท้อนถึงพฤติกรรมการกระทำที่ผิดพลาด ล้มเหลว ของ “มนุษยชาติ”

 

 

 

              ณ วันนี้ ชัดเจนว่า “มนุษยชาติ” ไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดทุกประการ

 

              ณ วันนี้ ชัดเจนว่า “มนุษยชาติ” ทั้งโลก ต้องร่วมมือกัน เพื่อบรรเทาปัญหา “โลกร้อน” พร้อม ๆ กับการรับมือกับ “โรคระบาด” ใหม่ ๆ ที่ยากแก่การเอาชนะ

 

และที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้อง “ปรับตัว” อย่างถึงที่สุด เพื่ออยู่ร่วมกับมัน และให้วิถีชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้

 

              “บทเรียน” ของ “โควิด-19 คือ “รูปธรรม” หนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังการต้องอยู่กับมันร่วม 2 ปี โดยไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

 

              ณ วันนี้ “โควิด-19 ยังคงอยู่ ทว่า ! “วิถีชีวิต” ก็ต้องดำเนินต่อไป ก่อนที่ทุกประการจะล่มสลายโดยสิ้นเชิง

 

              ณ วันนี้ แต่ละประเทศทั่วโลก จำเป็นต้อง “เปิดประเทศ” และไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ประเทศไทย

 

              เพื่อ “ความอยู่รอด” ทั้ง “ปัจเจก” และเพื่อ “ความอยู่รอด” ของ “สังคม” โดยรวม

 

 

              ไม่ว่า “เปิดประเทศ” แล้ว จะประสบความสำเร็จ หรือประสบความล้มเหลว และไม่ว่า “เปิดประเทศ” แล้ว จะสามารถเดินหน้าต่อไป หรือต้องกลับมาปิดอีกครั้ง เพื่อรอเวลาเริ่มต้นใหม่

 

              แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็จำเป็นต้อง “เดินหน้า” เพื่อให้ “วิถีชีวิต” สามารถดำเนินต่อไปได้

 

              “หมดเวลา” ที่จะปิดกั้นตัวเอง และ “ถึงเวลา” ที่จะต้องสรุป “บทเรียน” เพื่อ “อยู่ร่วม” และ “ไปต่อ”

 

              โดยเฉพาะเมื่อดูจาก “เงื่อนไข” และ “เงื่อนเวลา” ในช่วงเวลาปลายปี นับตั้งแต่ เดือน พ.ย. ไปจนถึง ธ.ค. และ ม.ค. - ก.พ. ที่เป็นช่วง “ไฮซีซั่น” ของ “การท่องเที่ยว” ทั่วโลก

 

              นี่เป็น “โอกาส” ใน “วิกฤติ” หลังจากที่ “เรา” และ “โลก” ได้ร่วมกันก่อ “วิกฤติ” จน “เสียโอกาส”

 

              ที่เหลือก็มีเพียงแค่ว่า “เรา” จะ “ปรับตัว” อย่างไร และ “รับมือ” อย่างไร

 

            ความจริงก็คือ ไม่มีอะไรสายเกินไป ถ้า “เรา” จะสรุป “บทเรียน” โดยกลับมาที่ “จุดแข็ง” ของ “เรา” กลับมาที่ “รากฐาน” ของ “เรา” กลับมาตั้งต้นที่ “ชุมชน” ของ “เรา” โดย “วิถีชีวิต” ที่เคย “เข้มแข็ง” ของ “เรา”

 

              นี่ต่างหาก ที่จะทำให้ “เรา” อยู่รอดได้อย่าง “ยั่งยืน” และนำไปสู่ความ “มั่นคง” และ “มั่งคั่ง” ได้ในที่สุด

 

            และนี่ต่างหาก คือ “รากเหง้า” ของ “เรา” และ “ความเข้มแข็ง” แห่ง “วิถีชีวิต” ของเรา !

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................