ลอยกระทง สืบทอดประเพณี วิถีแห่งความกตัญญู

เทียนไสวใจสว่างกลางสายนํ้า
รวมลำนำความคิดอธิษฐาน
กระทงเจิมจำรัสชัชวาล
ส่องสนานสายนํ้ายํ้าส่องใจ

          บทกวีของ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ บอกเล่าภาพความงดงามของประเพณี “ลอยกระทง” อันเป็นที่ทราบกันดีกว่าตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาแต่อดีต

 

 

          “ประเพณีลอยกระทง” นอกจากจะเป็นการแสดงออกต่อการระลึกรู้กตัญญูและขอขมาลาโทษต่อ “น้ำ” หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติอันเปี่ยมคุณค่าแล้ว ยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม ผ่าน “กระทง” หลากหลายรูปแบบที่คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์อย่างงดงาม บ้างก็ประกวดประชันกันอย่างครึกครื้น ให้คืนเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เต็มไปด้วยภาพความประทับใจงดงามมากมาย

          ก่อนหน้านี้ทุกปี “เทศกาลลอยกระทง” ที่สืบทอดต่อกันมา เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการท่องเที่ยวที่นำพาเม็ดเงินมหาศาลเป็นรายได้ของประเทศ หลายสถานที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของเหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในการมาเยือนมาเมืองไทย

          เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 กิจกรรมของประเพณีลอยกระทง จำต้องยกเลิกหรือลดทอนลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แน่นอนว่าการ “ลอยกระทงออนไลน์” เป็นทางเลือกที่ถูกนำมาทดแทนเป็นการชั่วคราว พร้อมกับการอธิษฐานผ่านกระทงออนไลน์ ขอให้โรคภัยไข้เจ็บผ่านพ้นไปโดยเร็ว

 

          ปีนี้ “วันลอยกระทง” ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้คนต่างเฝ้าคอย หลายสถานที่เตรียมจัดงานกิจกรรมรื่นเริงตามมาตรการที่ผ่อนคลาย และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ขณะที่อีกหลายคนก็ดูเหมือนจะเริ่มคุ้นชินกับการชดเชยด้วยการ “ลอยกระทงออนไลน์” ด้วยเชื่อว่าสาระสำคัญคือการระลึกรู้และแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหาร เกื้อกูลชีวิตผู้คนมายาวนาน ขณะที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง

 

 

          แม้ว่าจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในเรื่องของการลอยกระทงจะมีความแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยความพยายามในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็ยังคงอยู่ เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในย่านนี้ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากหัวใจอันอ่อนโยนและกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติ

          ภาพความงดงามของ “วันลอยกระทง” จึงมิใช่เพียงแสงจันทร์กระจ่างในคืนเพ็ญ หรือแสงสว่างจากประทีปในกระทงกลางสายน้ำ หากแต่ฉายส่องไปถึงหัวใจงดงามของคนไทยที่ยังคงอยู่ตลอดมา...

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

 

//.........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.........................