เปิดชื่อ 10 นวนิยาย Shortlist ซีไรต์ 2564

คณะกรรมการฯ ซีไรต์ ประกาศผล Shortlist “นวนิยายซีไรต์ 2564” รวม 10 เรื่อง จากผลงานผ่าน Longlist 19 เรื่อง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือนวนิยายที่ส่งประกวด 60 เรื่องแล้ว มีมติเสนอนวนิยายเข้ารอบคัดเลือก จำนวน  10  เรื่อง ดังมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่องต่อไปนี้   

 

1. 24-7/1 ของ ภู  กระดาษ

 

 

 

2. เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง ของ นทธี  ศศิวิมล

 

 

 

3. ดำดิ่งสู่เบื้องบน ของ วัฒน์  ยวงแก้ว

 

 

4. เดฟั่น ของ ศิริวร  แก้วกาญจน์

 

 

5. ภูเขาน้ำตา ของ อนุสรณ์  มาราสา

 

 

6. รอยสนธยา ของ ทรงศีล  ทิวสมบุญ

 

 

7. วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ ของ ร เรือในมหาสมุท

 

 

8. วายัง อมฤต ของ อนุสรณ์  ติปยานนท์

 

 

 

9. สุสานสยาม ของ ปราปต์

 

 

10. อาณาเขต ของ นิธิ  นิธิวีรกุล

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

1. นางสาวเสาวณิต  จุลวงศ์ ประธานกรรมการรอบคัดเลือก

2. นางสาวจิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ กรรมการรอบคัดเลือก

3. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา กรรมการรอบคัดเลือก

4. นายพินิจ  นิลรัตน์ กรรมการรอบคัดเลือก

5. นายภาณุพงษ์  คงจันทร์ กรรมการรอบคัดเลือก

6. นายวันชนะ  ทองคำเภา กรรมการรอบคัดเลือก

7. นายอลงกต  ใหม่ด้วง กรรมการรอบคัดเลือก

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

          ประกาศแล้ว !!! Longlist นวนิยายซีไรต์ 2564