ประกวด ‘บทร้อยกรอง’ งาน ‘รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3’

ประกวด บทร้อยกรองงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3’

 

              “มหาวิทยาลัยสยาม” ร่วมกับ “สมาคมนิยมไทย” โดยความร่วมมือของ “สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์” จัดประกวด “บทร้อยกรอง” 3 ระดับ เนื่องในโอกาสจัดงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -21 ม.ค.2565

 

              “ระดับประถมศึกษา” ให้เขียน “กาพย์ยานี 11 ความยาว 6 บท หัวข้อ “สำนึกแห่งความเป็นไทย”

 

              “ระดับมัธยมศึกษา” (ไม่แยก ม.ต้น ม.ปลาย) ให้เขียน “กลอนแปด” ความยาว 6 บท หัวข้อ “วัฒนธรรมนำไทยให้เจริญ”

 

              “ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป” ให้เขียน “อินทรวิเชียรฉันท์” ความยาว 6 บท หัวข้อ “ภูมิใจในความเป็นไทย”

 

              ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2565 โดยส่งไปที่...

 

            นายกสมาคมนิยมไทย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-201

            มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม

            เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

            10160

 

              หรือ ทางอีเมล์ niyomthai.info@gmail.com

 
ใบสมัคร (สแกน)


รายละเอียดโครงการ (สแกน)
//..................

CR : สมาคมนิยมไทย

สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์

//..................