15 ต.ค. ‘วันล้างมือโลก’

15 ต.ค. วันล้างมือโลก

 

วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 "อนาคตของเราอยู่ที่มือ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : Our Future is at Hand – Let’s Move Forward Together"

 

ช้อมูลจาก “วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี” ระบุว่า วันการล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลก ให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง

 

วันการล้างมือโลก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสต็อกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW)

 

วันการล้างมือโลก ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย

 

หัวใจหลักของวันการล้างมือโลกมุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน รัฐสมาชิกได้รับประกันว่าจะเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่ในมากกว่า 70 ประเทศ

 

//.................

              CR : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

              วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

//.................