22 ก.ย. ‘วันอนุรักษ์แรดโลก World Rhino Day’

22 ก.ย. วันอนุรักษ์แรดโลก World Rhino Day’

 

“วันอนุรักษ์แรดโลก” เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่าของมนุษย์ ซึ่งสาเหตุหลักของการล่าแรด คือ ความต้องการที่จะนำนอของแรด ไปขายในรูปแบบของเครื่องประดับต่าง ๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ แต่แท้จริงแล้วส่วนประกอบทางเคมีของนอแรดนั้น ไม่ต่างอะไรไปกับเส้นผมมนุษย์

 

ซึ่งประชากรแรดป่าทุกสายพันธุ์นั้น ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต โดยสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ขอบเขตของการสูญพันธุ์มากที่สุดคือ แรดชวา ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ในป่าของประเทศไทย และเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา แต่เป็นที่น่าเศร้าว่า แรดชวา ตัวสุดท้ายในบริเวณนี้ ถูกสังหารไปเมื่อปี 2010 ที่เวียดนาม

 

ปัจจุบัน แรดชวา มีหลงเหลืออยู่แค่ในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลนบนเกาะชวา อินโดนีเซีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ แรดชวา ไม่มีอยู่ในสวนสัตว์ และถือว่า เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ยากที่สุดในโลก

 

นอกจากนั้นแล้ว แรดสุมาตรา (กระซู่) ที่มีลักษณะคล้าย แรดชวา ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่พอ ๆ กัน และ กระซู่ จัดเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วในประเทศไทย

 

ข้อมูลจาก WWF องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

 

//...................

              CR : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

//...................