ร้อยเรียงพลังเสียงความห่วงใยจาก 5 ศิลปาธร

ชวนไปฟังหนังสือเสียง Podcast ‘เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง’ มองชีวิตอย่างมีความหวังเติมพลังบวก เยียวยาจิตใจในยามวิกฤติโควิด-19 จาก 5 ศิลปินศิลปาธร

           นายนฤเบศ สมฤทธิ์ ครีเอทีฟรายการ กล่าวว่า โครงการหนังสือเสียง Podcast 'เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง' ดำเนินรายการโดย โกมุท คงเทศ นักจัดรายการ “เพลินวรรณกรรม” สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เจ้าของรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ร่วมกับทีมงานได้แก่ สันติ   ธนลาภอนันต์ เป็นผู้ควบคุมการผลิต  และออกแบบศิลป์โดย สกลณัฏฐ์ เจริญวราวุฒิ และธนิกานต์ ทวนเงิน

 

 

           โครงการนี้ผลิตภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  โดยมีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถานีวิทยุศึกษา สนับสนุนการจัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อนำเสนอทัศนะและผลงานวรรณกรรม จากศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 5 ท่าน มุ่งสื่อสารให้ผู้เผชิญวิกฤติโควิด-19ได้รับเพื่อการมองชีวิตอย่างมีความหวัง  โดยเผยแพร่ “สื่อเสียง” ที่มีเนื้อหาเป็นพลังบวก ในยามที่สังคมและประเทศชาติเผชิญภาวะวิกฤติโควิด-19  ซึ่งผู้คนต้องการการฟื้นฟู และเยียวยาจิตใจ 

           หนังสือเสียง Podcast 'เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง' สร้างสรรค์จาก 5 ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ร่วมบันทึกเสียงและมอบผลงานเขียนให้ผู้ดำเนินรายการอ่านประกอบดนตรี  จัดทำเป็นรูปแบบของหนังสือเสียง หรือ Podcast  รวมเป็นพลังความห่วงใยในครั้งนี้ ได้แก่

 

ไพวรินทร์ ขาวงาม (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2551)

 

อรสม  สุทธิสาคร (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2552) 

 

เรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์ (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2557)

 

อุเทน   มหามิตร (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2563)

 

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (ศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2564)

 

ผู้สนใจสามารถรับฟังทั้งหมดได้จากช่อง Youtube