4 ข้อแนะนำ ดูแล ‘สุขภาพเท้า’ รับ ‘ฤดูฝน’

4 ข้อแนะนำ ดูแล สุขภาพเท้า รับ ฤดูฝน

 

ในช่วงฝนตกหนัก ๆ มีโอกาสที่จะเดินย่ำน้ำขัง หรือน้ำที่สกปรก “กรมอนามัย” แนะนำ 4 ข้อ ดูแล “สุขภาพเท้า” เพื่อให้ “สุขภาพเท้า” ของคุณ สะอาด ไม่ติดเชื้อ ไร้เชื้อโรค

  

//.................

              CR : กรมอนามัย

//.................