แนวทางการดูแล เมื่อพบว่า ลูกน้อยติดเชื้อ #โควิด19 !!

แนวทางการดูแล เมื่อพบว่า ลูกน้อยติดเชื้อ #โควิด19 !!

 

         “แนวทางการดูแลเมื่อพบว่าลูกน้อยติดเชื้อ #โควิด19 !!

 

1. กรณีต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

1.1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ

ให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร่วมกันกับผู้ปกครอง โดยเน้นให้จัดอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว ไม่ควรแยกเด็กเล็กออกจากผู้ปกครอง

 

1.2 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่เป็นผู้ติดเชื้อ

ให้เด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีผู้ดูแลที่ไม่มีโรคประจำตัว และอายุไม่เกิน 60 ปีเข้าดูแลเด็กด้วย หากเป็นโรงพยาบาลสนาม ควรขอจัดพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเป็นการเฉพาะ โดยแยกจากผู้ติดเชื้ออื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคได้

 

2. กรณีเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน (Home isolation)

 

อุปกรณ์เพื่อใช้ติดตามอาการ และบรรเทาอาการเด็กที่บ้าน

-ปรอทวัดไข้

-ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว

-อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพ หรือ คลิปวีดีโออาการของเด็กได้

-ยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ (พาราเซตามอล) ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก เกลือแร่

 

สังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ

 

-อาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านต่อไปได้

คือ มีไข้ต่ำ  มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหาร หรือนมได้ปกติ ไม่ซึม

 

-อาการในระดับที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาล

คือ ไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจมาก อกบุ๋ม ปีกจมูกบานตอนหายใจ ปากเขียว  ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 95%  ซึมลง งอแง ไม่ดูดนม ไม่กินอาหาร

 

เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาล

-ติดต่อที่ เบอร์สายด่วน โทร 1668 / 1669 หรือ 1330

         -ติดต่อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทาง Line ด้วยการเพิ่มเพื่อน COVID QSNICH ที่ Line id : @080hcijL และลงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ของสถาบันติดต่อกลับภายใน 24 ชม. หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 1415

 

ที่มา : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

 

 

 

         ..............................................................

 

สมัครรับข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย 0-6 ปี จาก 9 ย่างเพื่อสร้างลูกฟรี !!

 

วิธีสมัครง่าย ๆ

 

1. เพิ่มเพื่อนในไลน์ @9yangth

 

หรือ คลิก link เพื่อ สแกน QR Code ที่ http://bit.ly/9yangth 

 

 

 

2. พิมพ์คำว่า "สมัคร" ส่งมาในแชท Line

 

3. ตอบคำถามข้อมูลส่วนตัวใน แชท Line เพื่อลงทะเบียน

 

4. เตรียมรับข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตรงตามอายุครรภ์ หรืออายุลูก

 

#ตั้งครรภ์ #โควิด19 #ตั้งครรภ์กับโควิด #โควิด #Covid19 #ฟาวิพิราเวียร์ #วัคซีนโควิด #Homeisolation

 

 

เด็กเล็กควรสวมหน้ากากอนามัย หรือไม่

 

-เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรสวมหน้ากาก

เพราะมีความเสี่ยงในการหายใจไม่ออก และเด็กไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองโดยการดึงหน้ากากออกเองได้   หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านให้อุ้มแนบอก หรือใส่รถเข็นที่มีผ้าคลุมมิดชิด หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน

 

-เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป แนะนำให้สวมหน้ากากได้ เมื่อต้องออกนอกบ้าน

         แต่ทั้งนี้ควรมีข้อระวัง

-ขณะเด็กนอนหลับไม่ควรสวมหน้ากาก

-ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยเล่นกีฬา หรือออกแรงอื่น ๆ

-ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน หากเด็กรู้สึกหายใจไม่สะดวก สามาถให้ถอดได้เป็นระยะ

-หน้ากากอนามัยควรมีขนาดเหมาะสมกับหน้าเด็ก สามารถปิดจมูก คางและปาก ได้มิดชิด

-ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง หรือระบบทางเดินหายใจไม่ควรสวมหน้ากาก เนื่องจากเด็กไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองได้

 

ที่มา : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

 

#ตั้งครรภ์ #โควิด19 #ตั้งครรภ์กับโควิด #โควิด #Covid19 #ฟาวิพิราเวียร์ #วัคซีนโควิด #Homeisolation #facemask

 

  

//...........................

              CR : 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

//...........................