เปิดให้ยื่นขอแล้ว !! ‘กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย’ ปี 65

เปิดให้ยื่นขอแล้ว !! ‘กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปี 65

 

เปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริม จาก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ปี 65 แล้ว 3 แนวทาง 9 สาขาศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ก.ย.64

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ระบุถึงการเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริม จาก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

“กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่บัดนี้ 30 กันยายน 2564 (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย)

 

สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งก์ ด้านล่างนี้

 

ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 2 ช่องทาง

 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- ประกาศฯ https://bit.ly/3y7dIoU

- แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://bit.ly/388y72m

 

2. กรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form

ได้ที่ https://www.facebook.com/fund.ocac

https://forms.gle/3W7bSq6RGtEroq19A

 

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ติดตาม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

 

Website : http://ocac.go.th/

 

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#ศิลปะร่วมสมัย #กองทุนสศร

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”

 

//.................

              CR : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

//.................