9 คำถาม ของ ‘คุณแม่ตั้งครรภ์’ ในสถานการณ์ ‘โควิด-19’

9 คำถาม ของ คุณแม่ตั้งครรภ์ ในสถานการณ์ โควิด-19’

 

ถาม/ตอบ 9 ข้อ สำหรับ คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่หลังคลอด และกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์ ในยุคที่มี “โควิด-19” ระบาด

 


//..................

              CR : กรมอนามัย

//..................